Forside / Venneforening

Venneforening


Venneforeningen er en frivillig organisasjon som har som formål å hegne om Falstad som historisk sted samt formidle de verdiene som forbindes med det.

Ønsker du å bli medlem, kontakt kasserer: Marit Nordholmen.

Aktivitetsplan 2021

Se planlagte aktiviteter for Falstadsenterets Venner her.

Faktainformasjon om Falstadsenterets venner

Aktiviteter

• Sommerverter
• «Kick-off» for 17. mai-komiteene (jan.feb.) og 17. mai
• Tema- og minnekvelder
• Familiedag(-er) og annen PR-aktivitet – Falstadsenteret
• Guiding
• Tematurer (tidligere FFF)
• Kontakt med falstadfanger og etterkommere
• Historie- og tidsvitnearbeid(Fangehistorie, lokal krigshistorie, grenseloser, motstandsarbeid
• Ivareta, systematisere, formidle og overlevere historisk materiale og kunnskap
• Gavestipendet
• Informasjon og kommunikasjon med medlemmene og omverden med hjemmeside, meldingsblad mv..

Vennebrev

2021
Vennebrev, mai 2021 (årgang 6, nr 1). (pdf)

2019
Vennebrev, november 2019 (årgang 4, nr 2) (pdf)

2018
Vennebrev, desember 2018 (årgang 3,nr 2) (pdf)
Vennebrev, mai 2018 (årgang 3, nr 1) (pdf)

2017
Vennebrev, november 2017 (årgang 2, nr 2) (pdf)
Vennebrev, mars 2017 (årgang 2 nr 1) (pdf)

2016
Vennebrev, november 2016 (årgang 1, nr. 1) (pdf).

Møtereferater

Referatene ligger sortert etter dato, med nyeste referat øverst.

Referat fra styremøte 15. september 2021.

Referat fra styremøte 26. mai 2021.

Referat fra styremøte 3. mars 2021.

Referat fra styremøte 29. januar 2020.

Referat fra styremøte 12. desember 2019

Referat fra styremøte 6. februar 2019

Referat fra styremøte 18. oktober 2018

Referat fra styremøte 29. august 2018

Referat fra styremøte 19. juni 2018

Referat fra styremøte 2. mai 2018

Referat fra styremøte 4. april 2018

Referat fra styremøte 13. februar 2018Notat sak 5 | Notat sak 6

Referat fra styremøte 6. september 2017

Referat fra styremøte 13. juni 2017

Referat fra styremøte 19. april 2017

Referat fra styremøte 9. februar 2017

Referat fra styremøte 14. desember 2016

Referat fra styremøte 6. september 2016

Sommerverter fra Falstadsenterets venner 2016

Referat fra styremøte tirsdag 31. mai 2016

Referat fra styremøte tirsdag 12. april 2016

Referat fra konstituerende og første styremøte i Falstadsenterets venner, 8. mars 2016

Referat fra årsmøte i Falstadsenterets Venneforening 10. februar 2016

Linker

Falstadsenterets venner på Eknes nettside: ekneinfo.com.

VEDTEKTENE til Falstadsenterets Venner

STIFTELSESDOKUMENTET for foreningen Falstadsenterets Venner

Arkiv

Årsmelding for Falstadsenterets Venneforening 2016

Regnskap Falstadsenterets Venneforening 2016

Årsmelding for Falstadsenterets Venneforening 2015