Åpningstider 

man: stengt
tirs-fre:
12.00 - 16.00
lør - søn:
stengt

 

Priser

Voksen 150,-
Student 100,-
Barn (under 12år) gratis

Forside / Undervisning / Videregående skole

Videregående skole


Høsten 2022 ønsker vi videregående klasser fra Trøndelag velkommen inn i Falstadsenterets nye utstilling «Maktens ansikter» i den tidligere kommandantboligen fra SS-leiren Falstad.

Maktens ansikter

Gjennom et 4-timers opphold vil elevene på egne premisser, sammen med en pedagog, få utforske et rikt og komplekst kildemateriale, som spiller opp til diskusjoner om dagsaktuell tematikk.

Temaet makt belyses fra ulike vinkler: Fra de mest brutale tilfellene av voldsmakt (henrettelsene i Falstadskogen), til eksempler på positiv maktbruk (fanger som tok til motmakt og opponerte mot ordre), og videre til SS-soldaters refleksjoner over egne handlinger under rettsoppgjøret etter krigen og de kulturelle fremstillingene som har bidratt til å forme vår forståelse av disse menneskene i ettertid.

Det tematiske fokuset i utstillingen «Maktens ansikter» springer ut av kommandantboligens tilblivelses- og brukshistorie som «maktens bolig» på Falstad. Samtidig er det begrunnet i vår egen samtid og utfordringer vi står overfor både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I et politisk klima der frykt og hat får næring, trenger vi kritisk bevissthet om at menneskerettigheter og demokrati ikke er en «naturtilstand», men historiske størrelser.

Utstillingen vil både tematisere forholdet overmakt-avmakt, og fremvise et positivt maktbegrep – makten hver og en av oss, som mennesker og samfunnsborgere, har til å handle i, ytre oss om og bedre forhold i egne og andres liv. Den vil dessuten legge til rette for refleksjon og diskusjon om fenomenet definisjonsmakt – makten over historien – ved å belyse hvordan krigens aktører i og omkring SS-leiren Falstad er holdt i minne og representert i kulturelle uttrykk fra krigen og fram til i dag.

Nødvendige forberedelser: 

Arbeidet som blir gjort i kommandantboligen kan være krevende. Skoleklassene bør ha jobbet med tematikken om annen verdenskrig før de ankommer.  Skolene vil bli informert om forarbeid og tilgjengelig material før ankomst.