Studenter

Falstadsenteret tilbyr undervisning til studenter fra universitet, høgskole, folkehøgskole og fagskole. De fleste undervisningsoppleggene varer i fire timer.

Lærerstudenter

Lærerstudenter får en introduksjon til stedets historie og undervisningsressurser. Det er fokus på refleksjoner rundt didaktiske muligheter og utfordringer ved Falstad som læringsarena. Studentene får innblikk i senterets pedagogiske virksomhet og det faglige bakteppet for undervisningstilbudet.

Vernepleie

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i Falstadhistorien, og tilrettelegger for etiske diskusjoner rundt menneskeverd og egen profesjonsutøvelse.

Kulturminneforvaltning

Studentene ved kulturminneforvaltning får en introduksjon til stedets historie og Falstadsenteret som institusjon og minnested. Undervisningsoppleggene inkluderer arbeid med praktiske og aktuelle caser knyttet til arkiv og museum.

Historie

Studenter i historie tilbys undervisningsopplegg med tematiske fokus på ulike sider av stedets historie. Historiebruk, minnekultur og historiebevissthet er sentrale elementer i undervisningen.

Voksenopplæring

Studenter i voksenopplæring for innvandrere tilbys undervisningsopplegg tilpasset faglige mål i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Andre grupper

Undervisningsopplegg med fokus på stedets historie eller menneskerettigheter kan tilpasses til grupper fra folkehøgskole, universitet og profesjonsutdanning. Se andre undervisningstilbud for mer informasjon.

Bacheloroppgaver og masteroppgaver

Falstadsenteret har materiale knyttet til stedets historie i flere epoker, minnekultur og undervisning som kan egne seg til oppgaveskriving for studenter i lærerutdanning, historie, kulturminneforvaltning og andre fagretninger. Ta kontakt med faglig leder for mer informasjon.

Elever fra Sund folkehøgskole i hovedutstillingen på holocaustdagen 2011. Foto: Ingeborg Hjorth.
Studenter i museologi ved NTNU i arbeid med en donasjon til Falstadsenterets samlinger, 2012. Foto: Ingeborg Hjorth.
1/2
×