Forside / Undervisning / Minnearbeid og kildekritikk

Minnearbeid og kildekritikk


Opplegg for hjemmeundervisning

Gjennom dette opplegget får elevene jobbe med oppgaver om minnearbeid og kildekritikk. Vi representerer fortida i nåtida ved bruken av minne, historie og arkiv. Minner aleine er ikke en sikker kilde til sannhet, samtidig som historiske beretninger og arkiv er et produkt av individuelle valg og fortolkende aktivitet gjort av fagkyndige. Ved å aktivisere elevene til å drøfte og fortolke kildemateriale fra Falstadsenteret, vil de engasjeres til kritisk dialog, og til å utøve et kildekritisk blikk. Samtidig får de trening i det etiske ytringsansvar som forutsettes for historiebevissthet og bruk av menneskerettigheter i praksis.

Opplegget er inndelt i tre faser. Under finner du lærerveiledning og materiell knyttet til hver fase. Lykke til med arbeidet!

Fase 1: Utforsk Falstadhistorien

Fase 2: Utforsk historiske gjenstander

Fase 3: Fordypning og kontekstualisering