For lærere

Falstadsenteret anbefaler forberedelser og etterarbeid i forbindelse med undervisningsbesøk på Falstad.

Undervisningstilbud

Informasjonshefte om undervisningen, 2019 (pdf).

Forberedelser

Faglige forberedelser øker elevenes læringsutbytte. Informasjon om minnestedet og Falstads historie finnes på våre nettsider.

Etterarbeid

Et besøk på Falstad varer i fire timer og det er mye informasjon som skal bearbeides. Vi anbefaler lærere å sette av tid til å ta opp inntrykkene i ettertid.

Digitale undervisningsressurser

Våre nettbaserte undervisningsressurser er brukervennlige og har lærerveiledning. Begge ressursene presenterer et mangfold av kilder som studentene tolker, vurderer og setter i sammenheng for å få forståelse for historien. De kan brukes til både forarbeid og etterarbeid:

Bloggen «Ung1945» kan brukes til etterarbeid av skolene:

Informasjon på nett

Ved søk på «Falstadsenteret» eller tilsvarende på følgende sider finnes bilder, filmer, digitale fortellinger, intervju, glimt fra Falstadarkivet og lignende til bruk i forberedelse og undervisning:

Informasjon på våre nettsider

Mer informasjon om historien og Falstadsenteret finnes under Historie og Om oss.   Det er også mulig å gå inn på Bibliotek eller Publikasjoner for å lese om ulike tema knyttet til Falstad, andre verdenskrig og menneskerettigheter. Temakataloger kan lastes ned og det er mulig å låne bøker fra biblioteket vårt.