Andre tilbud

Falstadsenteret tilbyr temapakker som kan tilpasses ulike grupper. Ved grupper under 35 studenter legges det stor vekt på deltakelse og elevaktive metoder.

Standard, 4 timer

Undervisningen inneholder en introduksjon til Falstadhistorien, besøk i senterets hovedutstilling «Ansikt til ansikt» og studieutstillingen «Fortellinger om flukt» med oppgaver og gjennomgang, samt besøk i Falstadskogen med guide.

Standard, 2 timer

Studentene får en kort introduksjon til Falstadhistorien, besøker den faste museumsutstillingen «Ansikt til ansikt» og Falstadskogen med guide.

Undervisning på Falstadsenteret. Foto: Ole Martin Wold
Undervisning på Falstadsenteret. Foto: Ole Martin Wold
Undervisning på Falstadsenteret. Foto: Ole Martin Wold 2018
1/3
×