Åpningstider 

man: stengt
tirs-fre:
12.00 - 16.00
lør - søn:
stengt

 

Priser

Voksen 150,-
Student 100,-
Barn (under 12år) gratis

Forside / Undervisning / Voksenopplæring

Voksenopplæring


Falstadsenteret ønsker å tilby en alternativ læringsarena for voksenopplæringen i regionen. Vårt undervisningsopplegg er forankret i relevante læreplanverk og har fokus på demokratilæring. Opplegget er spesielt tilpasset elever med minoritetsspråklig bakgrunn.

Det overordnede målet med undervisningsopplegget er å styrke elevenes kompetanse innenfor det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap. Undervisningstilbudet er tilpasset mål og temaer i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere fra VOX (Nasjonalt Fagorgan for Kompetansepolitikk).

Undervisningsopplegget er tredelt. Modulene bygger på hverandre, og må gjennomføres som en helhet for å oppnå ønsket læringsutbytte.

All undervisning, diskusjoner og samtaler foregår på norsk. Vi anbefaler at elevene har gjennomført spor 1 av språkopplæringen før de deltar på dette undervisningsopplegget.

Tilbudet for voksenopplæringen er utviklet i samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) og Trondheim Voksenopplæringssenter (Trovo). Utviklingen av tilbudet ble støttet av Nord-Trøndelag fylkeskommune.