Forside / Undervisning

Undervisning


Falstadsenteret er et sted for læring, refleksjon og samtale. Her kan du stå på historisk grunn og bli kjent med fortidas hendelser og mennesker, og du kan være med og diskutere hva fortida betyr for oss i dag. Vi tilbyr undervisning for skoleelever og studenter, og tilrettelegger gjerne også for andre grupper. På denne siden finner du praktisk informasjon for lærer og elever, beskrivelser av våre ulike tilbud og lenker til læringsressurser på nett.

Kommer dere på klassetur langveisfra? Da kan dere sjekke ut tilbudet vårt om Klassetur med mening, med mulighet for flerdagers opplegg.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål!

Ungdomsskole

I vårt firetimers undervisningsopplegg tar vi utgangspunkt i Falstads historie som fangeleir under 2. verdenskrig og minnestedsfunksjonen som Falstad har i dag. Vi trekker linjer mellom fortid og nåtid, og diskuterer tema som demokrati og ytringsfrihet, makt og ansvar, rasisme og menneskeverd, flukt, og betydningen av menneskerettigheter. Gjennom elevaktivitet, gruppearbeid og dialog, utforsker vi historiske kilder og nærmer oss svar på komplekse og dagsaktuelle spørsmål.

Videregående skole

Undervisningen for videregående skole foregår i den tidligere kommandantboligen ved Falstad. Boligen ble satt opp av fanger under 2. verdenskrig og huser nå utstillingen «Maktens ansikter». Gjennom et 4-timers opphold vil elevene utforske et rikt og komplekst kildemateriale som spiller opp til diskusjoner om historisk, så vel som dagsaktuell tematikk. Samtale, dialog og diskusjon vil prege hele undervisningsdagen. 

Reisende undervisning

I avgrensede perioder tilbyr Falstadsenteret reisende undervisning til skoler utenfor vårt umiddelbare nærområde. Her finner du informasjon om reisende tilbud for det neste skoleåret.

Minner og memoarer – Hjemmeundervisning

Falstadsenteret har utviklet et tilbud for skoleklasser som ikke kan besøke oss på grunn av smittevernhensyn. Her finner du lærerveiledning og oppgaver for et undervisningsopplegg i tre deler om «Minnearbeid og kildekritikk».

Universitet og høgskoler

Falstadsenteret tar i mot ulike studentgrupper fra universitets- og høgskolesektoren.

Vi har tett samarbeid med Institutt for lærerutdanning (NTNU), Det humanistiske fakultet (NTNU) og Nord universitet.

Voksenopplæring

Falstadsenteret ønsker å tilby en alternativ læringsarena for voksenopplæringen i regionen. Vårt undervisningsopplegg er forankret i relevante læreplanverk og har fokus på demokratilæring. Opplegget er spesielt tilpasset elever med minoritetsspråklig bakgrunn.

Digitale ressurser

Falstadsenteret har utviklet flere digitale læringsressurser. Du kan bruke dem i forberedelser til et besøk på Falstad eller bare som en kilde til kunnskap.