Forside / Undervisning

Undervisning


Falstadsenteret er et sted for læring, refleksjon og samtale. Her kan du stå på historisk grunn og bli kjent med fortidas hendelser og mennesker. Og du kan være med og diskutere hva fortida betyr for oss i dag. Vi tilbyr undervisning for skoleelever og studenter, og tilrettelegger gjerne også for andre grupper. På denne siden finner du praktisk informasjon for lærer og elever, beskrivelser av våre ulike tilbud og lenker til læringsressurser på nett.

Vi vil at alle skal føle seg trygge når de besøker oss. Her kan du leses våre retningslinjer for smittevern.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål!

Våren 2020: Opplegg for hjemmeundervisning

Falstadsenteret har utviklet et tilbud for skoleklasser som ikke kan besøke oss på grunn av smittevernhensyn våren 2020. Her finner du lærerveiledning og oppgaver for et undervisningsopplegg i tre deler om «Minnearbeid og kildekritikk».

Grunnskole og videregående

I våre firetimers undervisningsopplegg tar vi utgangspunkt i Falstads historie som fangeleir under 2. verdenskrig og minnestedsfunksjonen som Falstad har i dag. Vi trekker linjer mellom fortid og nåtid, og diskuterer tema som demokrati og ytringsfrihet, makt og ansvar, rasisme og menneskeverd, flukt, og betydningen av menneskerettigheter. Gjennom elevaktivitet, gruppearbeid og dialog, utforsker vi historiske kilder og nærmer oss svar på komplekse og dagsaktuelle spørsmål.

Universitet og høgskoler

Falstadsenteret tar i mot ulike studentgrupper fra universitets- og høgskolesektoren.

Vi har tett samarbeid med Institutt for lærerutdanning (NTNU), Det humanistiske fakultet (NTNU) og Nord universitet.

Voksenopplæring

Falstadsenteret ønsker å tilby en alternativ læringsarena for voksenopplæringen i regionen. Vårt undervisningsopplegg er forankret i relevante læreplanverk og har fokus på demokratilæring. Opplegget er spesielt tilpasset elever med minoritetsspråklig bakgrunn.

Reisende undervisning

I avgrensede perioder tilbyr Falstadsenteret reisende undervisning til skoler utenfor vårt umiddelbare nærområde. Her finner du informasjon om reisende tilbud for det neste skoleåret.

Digitale ressurser

Falstadsenteret har utviklet flere digitale læringsressurser. Du kan bruke dem i forberedelser til et besøk på Falstad eller bare som en kilde til kunnskap.