Forside / Styret

Styret


Styret er stiftelsens øverste organ og har som primæroppgave å forvalte stiftelsen og sørge for at stiftelsens formål ivaretas.

Styret møtes minst fire ganger i året. Les mer om styret i Vedtekter for Stiftelsen Falstadsenteret, §7. Styret. (pdf)

STYRETS MEDLEMMER (2020)

Øystein Djupedal, styreleder
Regiondirektør, Husbanken Sør

Torunn Klemp, nestleder
Førsteamanuensis, NTNU

Gerd Janne Kristoffersen
Assisterende fylkesmann, Trøndelag Fylkeskommune

Arne Flaat
Pensjonert. Tidligere adm. direktør i Helse Nord-Trøndelag

Hans Inge Pedersen
Helgeland museum

Ingvild Hagen Kjørholt
Forsker, Falstadsenteret