Forside / Styret

Styret


Styret er stiftelsens øverste organ og har som primæroppgave å forvalte stiftelsen og sørge for at stiftelsens formål ivaretas.

Styret møtes minst fire ganger i året. Les mer om styret i Vedtekter for Stiftelsen Falstadsenteret, §7. Styret. (pdf)

STYRETS MEDLEMMER (2022)

Øystein Djupedal, styreleder
Regiondirektør, Husbanken Sør

Torunn Klemp, nestleder
Førsteamanuensis, NTNU

Gerd Janne Kristoffersen
Pensjonert. Tidligere assisterende fylkesmann, Trøndelag Fylkeskommune

Claudia Lenz
Professor ved MF vitenskapelig høyskole, og forsker ved HL-senteret.

Lars Kirkhusmo Pharo
Prodekan ved Nord Universitet

Ingvild Hagen Kjørholt
Førsteamanuensis ved NTNU

Stig Tore Laugen
Konserndirektør kommunikasjon og samfunnsansvar ved TrønderEnergi