Forside / Opplev Falstad / Kunst på Falstad

Kunst på Falstad


På Falstad finner du en rekke kunstverk, som tilbyr ulike innganger til refleksjon og samtale om stedets historie. I Falstadskogen og på det tidligere leirområdet finnes fem ulike minnesmerker. I murbygningens atrium finner du treskulpturen «Re-remembering». Og inne i murbygget og i kommandantboligen kommenterer flere kunstnere stedets historie og senterets virksomhet. I sommermånedene viser vi midlertidige kunstutstillinger. Kunstneriske tilnærminger til historien og til samtidsaktuelle tema har også en sentral plass i mange av Falstadsenterets forsknings- og utviklingsprosjekter.

Utstilling Houses of Darkness Perpetrator perspectives

Sommeren 2022: Perpetrator Perspectives

Fra sommeren 2022 viser den tyske fotografen Jakob Ganslmeier og den norske forfatteren Simon Stranger resultatet av sin felles utforsking av perspektiver på krigens gjerningspersoner gjennom en serie kunstneriske intervensjoner i kommandantboligen på Falstad. Hver for seg og sammen går de inn i tematikken fra sine respektive ståsteder: på avstand fra de historiske hendelsene og på samme tid berørt av dem, som enkeltmennesker og borgere av to land hvor andre verdenskrigs ugjerninger er erfart og holdt i minne på ulike vis. Utstillingen er skapt som del av det europeiske kultursamarbeidsprosjektet «Houses of Darkness».

Lydverket Ears of the field

NB: Midlertidig utilgjengelig sommeren 2022.

I det nye tilbygget til kommandantboligen spiller lydverket «Ears of the Field» av kunstneren Siri Austeen. Verket ble opprinnelig laget som del av prosjektet Falstad Kunst 2009, i regi av Kunst i offentlige rom (KORO). Kunstneren beskriver verket slik:

«Naturen er ofte et stumt vitne til menneskenes aktiviteter – konstruktive og destruktive. Fuglene fløy som vanlig over Strafgefangenenlager Falstad under krigen. Men fuglene skriver ikke historie. De lever sine liv uavhengig av grenser og politiske og religiøse skillelinjer. Fuglene som synger i Ears of the Field er likevel ikke hvilke som helst fugler: de representerer områder av verden hvor det i dag er krig og konflikter, de er syngende vitner til virkeligheter som mennesker ønsker seg bort fra.»

Skulpturen Re-Remembering

Skulpturen Re-remembering står i atriet til hovedbygningen på Falstad. Den er laget av billedkunstner Tore Reisch, og ble kjøpt av Falstadsenteret i 2016, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Skulpturen består av seks par føtter skåret ut av stammer fra malmfuru. Føttene danner en sirkel og møtes i en solid lafteknute på toppen. Inne i sirkelen er en kube med spiralformer skåret ut i tre. Spiralformene gir assosiasjoner til DNA-molekylet, som bestemmer egenskaper og arveanlegg i kroppens celler. Verket retter fokus mot spørsmålet om traumatiske hendelser og personlige opplevelser fra fangenskap og frihetsberøvelse kan overføres til nye generasjoner. Er det slik at dramatiske krigsopplevelser også kan nedarves gjennom genene til barn og barnebarn?

Minnesmerkene i Falstadskogen

Det første minnesmerket i Falstadskogen ble avduket 12. oktober 1947. Relieffet «Arkebusering» er laget av billedhoggeren Odd Hilt, som selv var fange på Falstad i 1942. Ved årsskiftet 1942–43 flyktet han til Sverige fra Vollan kretsfengsel i Trondheim. Utformingen bygger på et relieff han laget til ei utstilling i Stockholm i 1944.

I tida etter andre verdenskrig er det lagt til ytterligere tre minnesmerker i skogen. I 1963 kom et minnesmerke utformet av billedhoggeren Gunnar Jansson. Dette består av 27 steinpyramider og en minnestein med navn og kart. Hver pyramide markerer ett eller flere gravsteder. I 1998 ble en bauta, utformet av billedhugger Nils Aas, avduket på motsatt side av vegen i Falstadskogen. Og i forbindelse med åpningen av Falstadsenteret i 2006 ble det reist en minnestein med navnene på de jugoslaviske ofrene. Denne var utformet av arkitekt Atle Aas.

Falstadfangenes takkebauta

Bautaen står ved innkjørselen til Falstadsenteret. Den ble reist i 1999 av tidligere falstadfanger som en takk til lokalbefolkningen på Ekne. Bautaen med bronserelieff er utformet av billedhuggeren Nils Aas.

Følgende tekst står skrevet på steinen:
«Fra Falstadfangene 1941-1945 Til alle dere som med fare for dere selv gav matpakker smuglet inn brev og hilsninger og som åpnet heimen for alle de som ville besøke oss i leiren. Vi står i evig takknemlighet. Takk»

Dokumentarfoto: Falstadbygningen før renovering

Fra 2004-2006 gjennomgikk hovedbygningen på Falstad en omfattende ombygging og rehabilitering, for å gi rom til det nyetablerte Falstadsenteret.

Før arbeidet startet, ble alle rom fotografert og dokumentert av sivilarkitekt og kunstfotograf Atle Aas.

Fotografiene henger i dag i spisesalen og i korridoren i andre etasje.

KORO-prosjektet Falstad Kunst

Falstad Kunst var et midlertidig kunstprosjekt som ble gjennomført i 2009 og 2010. Prosjektet var initiert av KORO (Kunst i offentlige rom). Fire kunstnere ble invitert til å lage selvstendige kunstuttrykk som tok utgangspunkt i Flastad både som fysisk sted, som historie og som institusjon idag. Roddy Bell og Siri Austeens installasjoner «The long silence» (bildet til høyre) og «Ears of the Field» ble vist i 2009. Anna Baumgart (Polen) og Darko Stojkov (Serbia) viste videoverkene «Fresh Cherries» og «Second Journey» i 2010.

Les mer om prosjektet og verkene i utstillingskatalogene Falstad kunst 2009 og Falstad kunst 2010

Darko Stojkovs verk kan ses på Youtube: Second Journey del 1/2 og Second Journey del 2/2. Anna Baumgarts film kan ses på nettsidene til Museum of Modern Art i Warsawa: Fresh Cherries.