Falstadsenterets venner

Venneforeningen er en frivillig organisasjon som har som formål å hegne om Falstad som historisk sted samt formidle de verdiene som forbindes med det.

Ønsker du å bli medlem, kontakt leder: Per Jarle Eriksen.

Faktainformasjon om Falstadsenterets venner

Aktiviteter

•Sommerverter

•«Kick-off» for 17. mai-komiteene (jan.feb.)

•og 17. mai

•Tema- og minnekvelder

•Familiedag(-er) og annen PR-aktivitet – Falstadsenteret

•Guiding

•Tematurer (tidligere FFF)

•Kontakt med falstadfanger og etterkommere

•Historie- og tidsvitnearbeid(Fangehistorie, lokal krigshistorie, grenseloser, motstandsarbeid

•Ivareta, systematisere, formidle og overlevere historisk materiale og kunnskap

•Gavestipendet

•Informasjon og kommunikasjon med medlemmene og omverden med hjemmeside, meldingsblad mv..

————————————

Du finner også informasjon om Falstadsenterets venner på Eknes egen nettside, ekneinfo.com.

Her kan du lese VEDTEKTENE til Falstadsenterets Venner

Her kan du lese STIFTELSESDOKUMENTET for foreningen Falstadsenterets Venner

Falstadsenterets Venneforening
×