Falstadfangenes gavestipend.

Falstadfangenes gavestipend er en videreføring av det tidligere legatet «Falstadfangers gave». Stipendet på 10.000 kan fortrinnsvis tildeles ungdom i alderen 15–25 år fra skolekretsene Ekne og Tuv, men kandidater fra nærliggende områder kan også komme i betraktning.

Klikk på denne lenken for å bli tatt videre til søknadsskjemaet.

Kriteriene for tildeling er at ungdommen har utmerket seg med sin interesse for samfunnet rundt seg, for spørsmål om fred og demokrati og viser evne til selvstendig tenking og initiativ.

Søknadsfrist i 2018 er 15. oktober.

Om du kjenner noen som du kan tenke deg å anbefale er dette også en mulighet. Anbefalinger sendes til Otto Solli  innen 30. september 2018.

Stipendet vil bli utdelt i løpet av høsten.

Det kan bli aktuelt med intervju av kandidater før endelig tildeling blir gjort.

Har du spørsmål i forbindelse med søknaden, kan du ta kontakt med stipendstyret v. Otto Asbjørn Solli tlf: 95109751

×