Hei kjære Falstadvenn!
Herved kommer innkalling til årsmøte 2019 for Falstadsenterets venner.

 Sted: Falstadsenteret
Tidspunkt: Klokken 18.00

Sakliste årsmøtet 2019

1.     Årsmelding.  Årsmelding Falstadsenterets venner 2018 (pdf)

2.     Regnskap.

3.     Kontingent.

4.     Planer for 2019:

  • Sommerverter
  • Magisk Maikveld
  • Tur til Helgeland
  • Utsending av to utgaver av medlemsbladet Vennebrev
  • Falstadfangenes gavestipend 2019
  • Styret innstiller at vi følger senterets aktiviteter for øvrig.

5.     Valg.

6. Eventuelt innkomne saker fra medlemmene. Forslag som skal behandles av årsmøtet, skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet.
Styrets årsmelding til årsmøtet og planer for 2019 legges ved, slik det vil bli lagt frem på årsmøtet 12. mars. Regnskapet med revisjonsrapport legges frem i årsmøtet.

Mvh
Styret for Falstadsenterets venner
v/Svein Helge Falstad

Tidligere referat og saker:

Referat fra årsmøte Falstadsenterets venner 2018 (pdf)

Årsmelding Venneforeningen 2017 (pdf)

Regnskap Falstadsenterets venner 2017 (pdf)

Planer for 2018 (pdf)

Falstadsenterets Venner valg 2018 (pdf)

 

 

×