Stipendutvalget

Falstadfangenes Gavestipend er ei videreføring av legatet som i 1946 ble stifta med navnet Falstadfangers Gave. Mange av dem som var fanger på Falstad under krigen ønska etterpå å vise takknemlighet for den hjelp og støtte de sjøl og pårørende fikk av lokalbefolkningen i fangetida på Falstad. Det var mange slags bistand som ble gitt, og vi kan nevne i fleng:

De tidligere fangene samla inn en stor sum med penger som skulle være grunnstammen i legatet. Etter søknad ble hvert år gitt økonomisk støtte til utdanning for ungdom i skolekretsene Tuv og Ekne.

Inflasjon og minka kroneverdi førte til at det opprinnelige legatet etter hvert ikke fungerte etter hensikten, og på midten av 1990-tallet ble utdelingene avslutta. Etter at Falstadfangenes Forening ble stifta i 1999, ble det lett etter nye måter å bruke disse pengene på slik at den opprinnelige tanken kunne bli tatt vare på.

I fangeforeningen ble man etter hvert enige om å fortsette med pengegave, men med andre kriterier og annen praksis for utdeling enn før. Etter mye fram og tilbake kom dette i orden, og samtidig samlet veteranene inn mer penger for å øke kapitalen. Vi snakker om et sekssifra beløp, så takknemligheten stod seg godt.

Vi endte altså opp med det som nå kalles Falstadfangenes Gavestipend. Jeg siterer fra kriteriene:

Stipendet på kr 10 000 kan fortrinnsvis tildeles ungdom i alderen 15-25 år fra skolekretsene Ekne og Tuv, men kandidater fra nærliggende områder kan også komme i betraktning. Kriterier for tildeling er at ungdommen har utmerket seg med sin interesse for samfunnet rundt seg, for spørsmål om fred og demokrati, og viser evne til selvstendig tenking og initiativ.

Dette stipendet ble utdelt første gang i 2008. Siden har vi delt ut ett stipend pr. år unntatt i 2012 da vi ikke fikk kvalifiserte søkere.

I forbindelse med sammenslutninga mellom Falstadfangenes Forening og Falstadsenterets Venneforening i 2016, var det en klar forutsetning at gavestipendet skulle videreføres. Det har styret sørget for. Et nytt stipendutvalg ble oppretta, og vi har holdt oss til samme praksis som tidligere.

<tilbake

Musikk av Jørgen Skogmo under utdelingen av gavestipendet for 2017.
Asbjørn Norberg overrekker gavestipendet til Halvor Haugan, stipendvinner 2017.
1/2
×