Innkalling til årsmøte, onsdag 15. mars 2017 kl 1800

Medlemmene av Falstadsenterets Venner innkalles med dette til årsmøte på Falstadsenteret med følgende agenda:

  1. Årsmelding
  2. Regnskap
  3. Kontingent. Styret foreslår uendret kontingent for 2017.
  4. Planer for året med budsjett
  5. Valg. Valgkomiteen er i arbeid og vil legge fram forslag i møtet.
  6. Behandle innkomne saker. Saker som ønskes behandlet må være mottatt av styrets leder innen 7. mars 2017.
  7. Etter årsmøtet vil direktør Christian Wee orientere om Falstadsenterets nye prosjekt «Flukt».

Det vil bli servert kaffe og kake.

Alle er hjertelig velkommen.

Ekne/Skogn, 7. februar 2017

For Falstadsenterets Venner

Asbjørn Norberg – styreleder

 

<tilbake

Temakveld 18.januar 2015.

Temakveld 18.januar 2015.
×