Planer for Falstadsenterets Venner  2017

Vi er enda i en tidlig fase i vår nye venneforening og det er tilnærmet sammenfallende med et «regimeskifte» på Falstadsenteret. Det vil derfor enda gå noe tid før vi er optimalt samkjørt og klar for kursjusteringer. Når en ser bort fra den store innsatsen mot skoleungdom og studenter som gjøres i regi av Falstadsenteret, så har senterets hovedaktivitet i betydelig grad vært rettet mot nasjonale og internasjonale prosjekter. Venneforeningen har derfor fokusert mest på å synliggjøre aktivitet lokalt og på Falstadsenteret. Oppsummert har vi p.t. følgende aktiviteter på blokka:

«Kick-off» for 17. mai-komiteene

8. mai – arrangement

17. mai – her har ingen formell rolle, men vi har de siste årene skaffet tilveie en profilert taler til Falstadskogen i samråd med 17. maikomiteen

Sommerverter

Temakvelder og temaarrangement. Det blir i styremøtet orientert om hva det jobbes med 

Falstadfangenes Gavestipend

Medlemsutvikling

Av dette er det bare temaarrangement som i vesentlig grad påvirker budsjettet fordi det handler om publikum og inngangspenger og ikke minst honorarer når vi får inn personer eller grupper som det er økonomisk krevende å få på plass. Målet er her alltid å gå med overskudd, men innimellom kan det være formålstjenlig og forsvarlig å akseptere en kalkulert underdekning.

Styret

 

Temakveld 18.januar 2015.
×

Sommerverter 2017

Sommerverter 2017 Hver helg i sommer stiller medlemmer av Falstadsenterets Venner opp som vertskap for gjester som besøker Falstadsenteret. For at alle…

Les mer »

Busstur til Majavatn og Mosjøen

Busstur til Majavatn og Mosjøen I høst er det 75 år siden unntakstilstanden og de dramatiske hendingene i Helgeland som førte til…

Les mer »

Innkalling til årsmøte, onsdag 15.mars 2017

Innkalling til årsmøte, onsdag 15. mars 2017 kl 1800.  Medlemmene av Falstadsenterets Venner innkalles med dette til årsmøte på Falstadsenteret med følgende agenda:…

Les mer »

17. maikomiteene på Falstadsenteret

17. maikomiteene på Falstadsenteret Onsdag 15. februar var Levanger kommunes seks 17. komiteer samlet til Kick-off-samling på Falstadsenteret. Dette var femte året…

Les mer »

Kort om opprinnelsen til Falstadfangenes Gavestipend

Stipendutvalget Falstadfangenes Gavestipend er ei videreføring av legatet som i 1946 ble stifta med navnet Falstadfangers Gave. Mange av dem som var…

Les mer »