Rådet for Stiftelsen Falstadsenteret

Rådet skal føre tilsyn med stiftelsens virksomhet og gi impulser til styrets arbeid. Rådet består av representanter for stifterne og gavegivere.

Rådsmøte avholdets minimum en gang i året og er normalt åpent for alle interesserte. Les mer om rådet i Vedtekter for Stiftelsen Falstadsenteret, §8. Råd. (pdf)

Rådsleder

Søren Hjorth
Nidaros Bispedømme

Rådets nestleder

Hege Eggen Børve
Levanger kommune

Rådets medlemmer

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Lars Johan Strand Vitsø og Terje Norddal

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Asbjørn Folkvord og Frode Revhaug

Levanger kommune
Robert Svarva og Hege Eggen Børve (nestleder)

Møre og Romsdal fylkeskommune
Per Vidar Kjølmoen og Olav Myklebust

Nordland fylkeskommune
Kari Sommerseth Jacobsen og Steinar Aas

Grane kommune
Raymond Fagerli og Are Halse

Norsk Folkehjelp
Grete Kihl og Tore Trapnes

Utdanningsforbundet
Hans Johan Lieng og Pål Heide Kielland

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Tanja Ellingsen og Asbjørn Tiller

Nidaros bispedømmeråd
Søren Hjorth (Rådsleder) og Nils Åge Aune

Det Mosaiske Trossamfunn, Trondheim
Ralph Buchmann og Kent Hirsch

Nord universitet
Tomm Sandmoe

Falstadsenterets Venner
Per Jarle Eriksen og Anders Gustad

Private bidragsytere
Odd Einar Dørum (for Hanne Sophie Greve) og Jens von der Lippe

Rådsprotokoller