Falstadsenteret Drift SA

Falstadsenteret Drift SA (tidl. BA) ble etablert i 2007. I stiftelsesdokumenet står det: «Selskapets virksomhet er å understøtte Stiftelsen Falstadsenterets ideelle formål ved å utvikle og drive en overnattings- og serveringsenhet, samt annen virksomhet med naturlig tilknytning til selskapets formål. Selskapets formål er av alminnelig ideell karakter, og skal ikke drive økonomisk næringsvirksomhet med sikte på overskudd, men gjennom sin drift sørge for andelskaptitalens vedlikehold.»

Styret

Odd Ivar Berg
Daglig leder, Falstadsenteret Drift SA

Svenn Robert Berg
Daglig leder, Trønderhallen

Christian Wee
Direktør, Falstadsenteret

Marius Værdal
Prosjektleder, Proneo AS

Adresse

Falstadsenteret Drift SA
Falstadvegen 59
7624 Ekne

Organisasjonsnummer

988 330 841