«Kjære born og andre»
– Brev fra fangenskap 1941–1945

Studieutstilling 2016–2018.

Under andre verdenskrig satt 4 200 mennesker innesperret i Falstad fangeleir. I løpet av disse årene ble det sendt en stor mengde brev inn og ut av fangeleiren. Noen gjennom ordinær postgang, og dermed gjennom leirens sensur. Andre ble smuglet i all hemmelighet, gjennom illegale nettverk og sivilt mot. Mange av disse brevene har blitt tatt vare på i over 70 år, som minner om et kjærkomment livstegn fra en sønn, en mor, en bror eller kanskje en kjæreste.

I dag er snart alle tidsvitnene fra konsentrasjonsleirene borte. Brevene utgjør derfor på mange måter et unikt historisk materiale. Både avsenderne og mottakerne levde under et totalitært regime, med streng sensur, sterke begrensninger av rettigheter og stor risiko for straff.

Hva kan brevene fortelle oss i dag om ytringsfrihet, og om ytringers betydning for mennesker som lever i antidemokratiske samfunn?

Utstillingen fungerer også som en studieutstilling, og inngår som en sentral del i våre undervisningstilbud til skoleklasser.

Les mer om åpningsarrangementet.

Blomsterhilsen. Carl Frøseth ble overført fra SS Strafgefangenenlager Falstad til Stutthof konsentrasjonsleir i Polen. Han sendte brev fra fangenskapet hjem til sin kone Solveig, og i noen av brevene lå det blomster som han hadde funnet og presset i konsentrasjonsleiren.
Fra utstillingen "Kjære born og andre" Brev fra fangenskap 1941–1945. Foto: Anne Line L. Kristoffersen
Fra utstillingen "Kjære born og andre" Brev fra fangenskap 1941–1945. Foto: Arnhild Jordet
Bøker i utstillingen "Kjære born og andre" Brev fra fangenskap 1941–1945. Her finner publikum et utvalg bøker fra vårt bibliotek, som alle speiler tematikk som er relevant for utstillingen. Foto: Arnhild Jordet.
Brevkort laget av skoleelever og museumsgjester. Fra utstillingen "Kjære born og andre" Brev fra fangenskap 1941–1945. Foto: Arnhild Jordet
Fra utstillingen "Kjære born og andre" Brev fra fangenskap 1941–1945. Foto: Arnhild Jordet
Fra utstillingsåpning av "Kjære born og andre" brev fra fangenskap 1941–1945. Foto: Arnhild Jordet
Fra utstillingsåpning av "Kjære born og andre" brev fra fangenskap 1941–1945. Foto: Arnhild Jordet
1/8
×