Falstad museum (1985)

«En gruppe innen Norsk-jugoslavisk Samband i Levanger har planer om å samle inn gjenstander fra fangeleiren på Falstad i Ekne. I den forbindelse etterlyser man bilder og gjenstander fra nazistenes konsentrasjonsleir.» (Trønder-Avisa 07.10.1983).

Det første Falstad museum åpnet for publikum 8. mai 1985. Utstillingslokalene var tre rom i 2. etasje på den gamle barneskolen på Ekne. Ei arbeidsgruppe  med utspring i Norsk Jugoslavisk Samband stod bak det første museet, og begynte sitt innsamlingsarbeid våren 1983.

Utstillingene på Ekne skole ble avløst av ny utstilling på Falstad i 1995. Gjenstandene som ble samlet inn fra 1983 og framover danner utgangspunktet for det som i dag er Falstadsenterets samlinger.

Fra Falstad Museums første utstilling på Ekne skole. Foto: Ukjent/Falstadsenteret.
Fra Falstad Museums første utstilling på Ekne skole. Foto: Ukjent/Falstadsenteret.
Fra Falstad Museums første utstilling på Ekne skole. Foto: Ukjent/Falstadsenteret.
Fra Falstad Museums første utstilling på Ekne skole. Foto: Ukjent/Falstadsenteret.
1/4
×