Kommandantboligen

Som ledd i et større prosjekt om utvikling av Falstad minnelandskap tilrettelegger Falstadsenteret den tidligere kommandantboligen i SS-leiren Falstad som en arena for læring, refleksjon og diskusjon.

Bygningens historie

Kommandantboligen ble tegnet og bygget av fanger i Falstad fangeleir på oppdrag fra den tyske leirledelsen. Den første kommandanten flyttet inn i boligen i 1944, sammen med andre offiserer i leiren. Her hadde de sine soverom/kontor, møterom og rom for avkopling og sosialt samvær. I alt fungerte huset som bolig for tre kommandanter fram til frigjøringen. Etter krigen ble huset tatt i bruk som del av de ulike institusjonene som avløste hverandre på Falstad, fram til det i 1998 ble solgt til private. Fra 1945 til 1949 var det bolig for direktøren og deler av betjeningen i Innherad tvangsarbeidsleir. Og fra 1951 til 1992 var det i bruk som bestyrerbolig og utleiebolig for spesialskolen, Ekne offentlige skole. I en periode på 90-tallet var det også brukt til elevrom, personalrom og aktivitetsrom av Ekne videregående skole. Huset var i privat eie fra 1998 til 2011, da det ble lagt ut for salg på det åpne marked. Statsbygg kjøpte huset for å leie det ut til Stiftelsen Falstadsenteret.

Ombygging og tilrettelegging

Falstadsenteret samarbeider med Statsbygg og Jensen & Skodvin arkitekter AS om tilrettelegging av kommandantboligen som formidlings- og undervisningsarena. Innvendig omfatter tilretteleggingen rehabilitering og eksponering av originale flater, samt utforming av lokaler for utstilling og gruppevis undervisning/workshops. Utvendig får bygningen et tilbygg mot nord, som sikrer universell adkomst. Byggeprosjektet ferdigstilles ultimo 2017.

Utstilling

En ny fast utstilling i kjelleretasjen åpner høsten 2020. Utstillingen vil, med utgangspunkt i bygningens tilblivelses- og brukshistorie, ta opp temaet MAKT. Gjennom å undersøke organisering og forvaltning av makt i og omkring SS-leiren Falstad, samt etterkrigstidens oppgjør med og minne om krigsårenes maktforhold og maktutøvelse – skal utstillingen danne utgangspunkt for refleksjon og diskusjon omkring dagsaktuelle spørsmål.

Formidlings- og undervisningsaktiviteter i kommandantboligen

Falstadsenteret vil benytte kommandantboligen i videreutviklingen av en minnestedspedagogikk i skjæringspunktet mellom historiedidaktikk og menneskerettighets- og demokratiundervisning. Allerede fra 2019 tilbys det nye formidlings- og undervisningstilbud i den tilrettelagte bygningen. Fra 2020 vil også utstillingen inngå som en viktig ressurs i tilbud rettet spesifikt mot profesjoner og profesjonsutdanninger innen skole, helse, politi, forsvar og sosialt arbeid.

Les mer

Kommandantboligen (Falstadsenterets skriftserie #14) 

Fotoserie fra kommandantboligen

Konsept for utstilling i kommandantboligen (pdf)

 

 

Skisse til tilbygg for kommandantboligen, Jensen & Skodvins arkitekter AS 2017
Tegning gitt av medfanger til falstadfange Knut Kuløy, 1943. Motiv fra byggingen av kommandantboligen.
Tegning gitt av medfanger til falstadfange Knut Kuløy, 1943. Motiv fra byggingen av kommandantboligen.
Fra stuen i kommandantboligen ca. 1944
1/4
×