Ansikt til ansikt

«Falstad er et sted å minnes, et sted å lære, et sted å kunne gå videre fra. Klokere, mer engasjert, bedre rustet. For det eneste vi med mening kan si etter å oppleve utstillinger som ‘Ansikt til ansikt’ på Falstad er dette: Vi skal ikke glemme. Andre skal vite.» (Utenriksminister Jonas Gahr Støre, mai 2007)

Falstadsenterets faste utstilling

Vår hovedutstilling «Ansikt til ansikt»viser historien til SS Strafgefangenlager Falstad og det nasjonalsosialistiske leirsystemet den var en del av. Utstillingen binder sammen Falstadsenterets to tematiske virkefelt, krigens fangehistorie og menneskerettigheter. Den åpnet i oktober 2006 og er i dag viktig både som møtested og som et sted for læring.

Falstads plass i det store leirsystemet

Falstad var del av et stort nettverk av fangeleirer i hele Europa. Hvordan vokste nazismen fram? Hva var bakgrunnen for leirsystemet? I utstillingens første del blir historien om Falstad integrert i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Hvem var fangene? Hvordan opplevde de leiroppholdet og hvordan har det påvirket dem? Gjennom tekst, gjenstander, lyd og bilder formidler vi deres historie.

Menneskerettigheter

Utstillingen trekker også linjene fram til vår tid med framveksten av FN og menneskerettighetene. Lærte vi noe av erfaringene fra 2. verdenskrig? Moderne folkemord og forbrytelser mot menneskeheten utgjør viktige sluttpunkt i «Ansikt til ansikt».

Om utstillingen

Utstillingstekstene er skrevet av historiker Jon Reitan ved Falstadsenteret. Utstillingen er designet av LPO arkitektur & design as.

Les mer

Utstillingen «Ansikt til ansikt» åpnet i 2006. Foto: Falstadsenteret.
Fangekortene er et viktig element i utstillingen «Ansikt til ansikt». Skoleelever og andre besøkende finner informasjon om tidligere fanger. Foto: Falstadsenteret.
Bak hvert fangenummer ligger en personskjebne. foto: Johan Arnt Nesgård.
Modellen av SS Strafgefangenenlager Falstad er laget av tidligere fange Georg Larsen. Han ga den til det første museet i 1986. Foto: Johan Arnt Nesgård.
I intervju forteller tidligere fanger om sine opplevelser fra Falstad og andre fangeleirer. Foto: Falstadsenteret.
Anerkjennelsen av menneskeverd for alle står sentralt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Foto: Falstadsenteret.
1/6
×