Forside / Prosjekter / Voksenopplæring og demokrati

Voksenopplæring og demokrati


Falstadsenteret og Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) samarbeider om å utvikle museer og minnesteder som læringsarena for minoritetsspråklige elever i voksenopplæringen.

Sammen gjennomførte Falstadsenteret og Stiklestad Nasjonale Kultursenter pilotprosjektet «Demokrati og voksenopplæring» i 2018, i tett dialog med Trondheim voksenopplæringssenter. Pilotprosjektet var støttet av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Siden 2019 har prosjektet vært videreført som ett av seks delprosjekter i det store museumsprosjektet «Museet og fellesskapets grenser», som ledes av Eidsvoll 1814 og finansieres av Kulturrådet.

Den langsiktige ambisjonen med prosjektet er å bidra til at museer over hele landet har et tilbud om demokratilæring til minoritetsspråklige elever i voksenopplæringen.

Voksenopplæringen mangler per i dag et godt kulturelt tilbud og undervisning på alternative læringsarenaer, slik både grunnopplæringen og videregående opplæring er sikret gjennom Den kulturelle skolesekken. Med dette prosjektet har Falstad og SNK utviklet et undervisningsopplegg i tre moduler.

Aktiviteter i prosjektet

14.-15.10.2019: Falstadsenteret og Stiklestad nasjonale kultursenter var vertskap for nasjonal museumskonferanse, «Uenighetsfellesskapet på museum?».

17.6.2019: Falstadsenteret og Stiklestad nasjonale kultursenter inviterte til dagsseminaret «Kulturen som møteplass? Kulturarven og dialogens potensielle rolle i integrasjonsarbeidet»