Forside / Prosjekter / Skolehjemshistorie

Skolehjemshistorie


Fra slutten av 1800-tallet ble det bygget opp flere skolehjemsinstitusjoner i Norge. En av disse var Falstad skolehjem for vanartede guttebørn. Denne delen av Falstads lange historie er lite kjent i offentligheten. Hvem definerte ungene ut av «normaliteten»? På hvilket grunnlag og ut fra hvilke kriterier skjedde dette?

Morgentoalett på Falstad, ca 1915. Foto: Bjerkan/ Falstadsenteret

Skolehjemsinstitusjonene ble bygget for å ta seg av barn som av ulike grunner ikke skulle bo hjemme i oppveksten sin. En forskningsgruppe skal nå se nærmere på disse institusjonene. Målet er å forstå prosessene som skjedde når det gjaldt utvelgelsen av de barna som ble plassert der. I tillegg skal gruppen undersøke hvordan institusjonene fungerte i hverdagen og hvordan barnas liv der var. Den skal dessuten studere offentlige diskurser om de ulike institusjonene, for å forstå hva som var den dominerende oppfattelsen av en «normal» barndom og hvordan enkeltindivider og grupper av barn ble definert ut fra den. Hvem definerte ungene ut av «normaliteten», og på hvilket grunnlag og ut fra hvilke kriterier skjedde dette? Prosjektet vil også studere ettertidas bilder, fortolkninger og oppfatninger av skolehjemsbarna, slik de kan gjenfinnes i kulturelle representasjoner og offentlige samtaler.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nord universitet og Falstadsenteret. Finn kontaktinformasjon og les mer om forskergruppen på Nord universitets hjemmesider: Utenforskap og utdefinering. Norske barn med oppvekst på barne- og skolehjem