Forside / Prosjekter / Rememberence education

Rememberence education


Cultural education for adults

remembrance education logo

Om prosjektet

Prosjektet “Remembrance Education” har som formål å forbedre voksne personers tilgang til og deltagelse i kulturarrangementer. Fokusgruppen er den voksne befolkningen i forstedene til Białystok i Polen samt den voksne befolkningen i og rundt Ekne i Levanger kommune. Prosjektet vil kartlegge hva denne delen av befolkningen er interessert i å lære om med utgangspunkt i samlingene til det krigshistoriske museet i Białystok og Falstadsenteret. Krigsmuseet i Białystok samarbeider med bibliotektjenesten Ksiaznica Podlaska av Lukasz Gornicki med henblikk på å arrangere kulturarrangementer. Prosjektet går fra høsten 2022 til våren 2024 og er finansiert av EØS-midlene.

Motivasjon

Begge prosjektpartnere opplever at en vesentlig del av befolkningen sjelden deltar i kulturarrangementer ved institusjonene. Dette gjelder særlig voksne i alderen 30 til 50 år. De kulturelle interessene til denne befolkningsgruppen vil kartlegges for å finne hva som hindrer dem i å delta, samt for å utvikle kulturaktiviteter som denne gruppen finner interessante og givende å delta i. Målsetningen er å få voksne med på aktiviteter som arrangeres av prosjektpartnerne, men også generelt å øke deres deltagelse på kulturarrangementer.

Visit to the Army Museum in Białystok
Exhibit at the Army Museum in Białystok

Bakgrunn

Et viktig utgangspunkt for kulturaktivitetene som arrangeres vil være krigs- og okkupasjonshistorien som forvaltes av krigsmuseet i Białystok og av Falstadsenteret. Partnerne deler en rekke erfaringer basert på deres krigshistorie, samt de deler felles utfordringer med tanke på å nå ut til prosjektets målgruppe. Med «Remembrance Education» vil vi refortolke etablerte metoder for å formidle historier fra andre verdenskrig, blant annet ved å vektlegge personlige og lokale perspektiver heller enn å fokusere på militærhistorisk utvikling. Dette vil bidra med å engasjere målgruppen i deres lokale historie så vel som å bidra til å utvikle deres forståelse av krigens konsekvenser samt verdien av fred.

Aktiviteter

For å designe kulturaktiviteter til målgruppen vil et team med pedagoger fra Polen delta i ulike workshops, samt dra på studiebesøk til Falstad. Det vil utvikles et sett med arrangementer som vil gjennomføres i mai-august 2023 i forstedene til Białystok og i september 2023 på Falstad. Erfaringene fra disse aktivitetene vil tjene som utgangspunkt for å skape en ny publikumsstrategi. De neste stegene for å bygge en sterkere tilknytning mellom målgruppen og de involverte institusjonene vil skisseres i et dokument. Prosjektet avsluttes med en nasjonal konferanse for å formidle prosjektresultatene til andre pedagoger i Polen.

Project Bialystok. Media coverage. Photo: Falstadsenteret
Remembrance Education Project partners

Prosjektdeltagere

Prosjektet baseres på utveksling av erfaringer og samarbeid mellom tre partnere. Prosjektpromotøren er krigsmuseet i Białystok. Falstadsenterets rolle er dele sine kunnskaper om undervisning ved et minnested og om andre verdenskrig, såvel som å delta i hele prosjektprosessen. Ksiaznica Podlaska er den eneste kulturinstitusjonen i Białystok som arbeider opp imot innbyggerne i forstedene ved å tilby bibliotektjenester.

Finansiering

Prosjektet er finansert av EØS-midlene og av det polske ministeriet for kultur og nasjonalarv. Prosjektet er medfinansiert over Białystoks kommunebudsjett.

From exhibit at the Army Museum in Białystok
Logo Polish ministry of culture and national heritage
Norway grants logo
Army Museum in Białystok logo
Falstadsenteret logo