Forside / Prosjekter / REcall

REcall


Første og andre verdenskrig er en del av den kollektive hukommelsen i Europa. Fra 2012 til 2014 var Falstadsenteret og NTNU med i EU-prosjektet «Recall – European Conflict Heritage Reappropiation». Prosjektet involverte unge aktører under 35 år innen kreativ sektor, i arbeid med prosjekter som integrerer kulturarv og samtid.

Utstillingen REcall
Utstillingen REcall

Prosjektet var finansiert gjennom EU’s kulturprogram. Det var ledet av Politecnico di Milano, og involverte dessuten Newcastle University og Aalborg Universitet.

Prosjektet avholdt workshop på Falstadsenteret 24.-30. juni 2013. Året etter ble forslag til hvordan landskapet på Falstad og i det historiske Roma kan utformes som et minnelandskap presentert i en egen utstilling.

Les mer om resultatet av prosjektets arbeid på Falstad, i Venetia og Roma i publikasjonen Beyond Memorialisation – Design for Conflict Heritage.

Utstillingen REcall. «Falstad tidevannspark».