Forside / Prosjekter / Painful Heritage

Painful Heritage


Painful Heritage: Cultural Landscape of the Second World War – Phenomenology, Lessons and Management Systems.

Prosjektet var et samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet og Falstadsenteret i Nord-Trøndelag. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2009-2012. Prosjektet ble ledet av arkeologene Arne B. Johansen og Lars Stenvik (NTNU), og involverte dessuten to falstadforskere, kulturhistoriker Leiv H. Sem og historiker Marianne Neerland Soleim, og arkeolog Marek E. Jasinski (NTNU). Prosjektet omfattet bl.a. geofysiske undersøkelser på det tidligere leirområdet på Falstad og i Falstadskogen.

Prosjektet var støttet av Norges forskningsråd.

Les omtale av prosjektet på Gemini.no – Forskningsnytt fra NTNU og Sintef.

Foto: Kreyberg/Riksarkivet