Forside / Prosjekter / Lety u Písku – Minnested over folkemordet på romer og sinti

Lety u Písku – Minnested over folkemordet på romer og sinti


Norway grants logo
Logo Muzeum romske kultury

Om prosjektet

Prosjektet dreier seg om utvikling av et nytt minnested over folkemordet på romer og sinti før og under andre verdenskrig. Minnestedet skal åpne i august 2023 på det tidligere leirområdet for «Sigøynerleir I – Lety» i Tsjekkia. Her har overlevende, aktivister og offentlige og politiske aktører gjennom tiår kjempet for at ofrene for folkemordet skal bli minnet med verdighet.  

Prosjektet er støttet av EEA Norway Grants og de tsjekkiske kultur- og finansdepartementene. Det gjennomføres av det tsjekkiske Museet for romanikultur, i samarbeid med Falstadsenteret. Falstadsenteret bidrar med erfaring fra utvikling av utstillinger og undervisningsprogram i minnestedssammenheng, og er direkte involvert i forberedelsene av undervisningsaktiviteter på det nye minnestedet.  

Lety project. illustration of future memorial, by Jan Sulzer, at Studio Terra Florida
Illustration of future memorial design, by Jan Sulzer at TERRA FLORIDA.

“Sigøynerleir I – Lety” 1942-43 

Den såkalte sigøynerleiren i Lety ble etablert i august 1942. Hele familier av romanifolk ble hold fanget her under umenneskelige forhold. I alt passerte 1309 fanger gjennom leiren. 326 mennesker døde i leiren, de fleste av dem barn. I 1943 ble de gjenværende barna, kvinnene og mennene satt på transport til dødsleiren Auschwitz-Birkenau, hvor de fleste ble drept. «Sigøynerleir I – Lety» ble kort tid etterpå brent ned til grunnen.  

En grisefarm på det tidligere leirområdet 

I tiårene etter krigen har overlevende og deres familier besøkt det tidligere leirområdet og gravene i Lety for å minnes ofrene. Tidlig på 1970-tallet startet en forening av romer planleggingen av et minnested på området. Foreningen ble imidlertid oppløst i 1973 under press fra kommunistpartiet, og planene for minnestedet ble ikke satt i verk. I stedet ble en storskala grisefarm bygget over det tidligere leirområdet. Denne grisefarmen var i drift fra 1974 til 2018. 

I 2018 gikk den tsjekkiske staten til oppkjøp av grisefarmen. Med støtte fra landets politiske ledelse fikk Museet for romanikultur for å rive farmen og erstatte den med et minnested over folkemordet på roma og sinti. 

Rivningen ble gjennomført høsten 2022. Det nye minnestedet skal etter planen åpnes i august 2023.  

Det nye minnestedet 

Det nye minnestedet skal bli et verdig sted for å minnes ofrene for folkemordet, og for å påminne besøkende om den ideologiske og politiske bakgrunnen for at den såkalte «Sigøynerleir I – Lety» ble bygget. 

Direktøren ved Museet for romanikultur, Jana Horváthová, sier videre: 

«the memorial must also educate visitors and inform them about the history of the Roma and Sinti in Bohemia in the 20th century, explaining the roots of the discrimination and hatred against them and galvanizing the discussion of human rights and how to improve our coexistence here.» 

I første fase av minnestedsetableringen vil det bygges et besøkssenter med en utstilling og en flerbrukshall. Samtidig vil det eksisterende minnesmerket ved leirens gravsted settes i stand. I neste fase vil hele det tidligere leirområdet gjennomgå en landskapsarkitektonisk bearbeiding, som inkluderer utendørs utstillingselementer og pedagogisk tilrettelegging langs en minnesti. 

Falstadsenteret logo
Norway grants logo
Logo Muzeum romske kultury