Forside / Prosjekter / Krigsgraver søker namn

Krigsgraver søker namn


Falstadsenteret fikk i 2009 forskningsoppdraget «Krigsgraver søker namn» fra Kultur- og kirkedepartementet. Oppdraget gjaldt framskaffing av kunnskap om identiteten til ukjente sovjetiske falne som ble gravlagt i Norge under 2. verdenskrig.

Vinjeøra sovjetiske krigskirkegård 2018. Foto: Arne Langås.

Hovedmålene med prosjektet var:

  • Skaffe kunnskap om identiteten til hittil ukjente sovjetiske falne som ble gravlagt i Norge under 2. verdenskrig.
  • Opprettelse og drift av en database over utenlandske krigsgraver i Norge (krigsgraver.no)
  • Utarbeidelse av navnelister over gravlagte på Tjøtta sovjetiske krigsgravplass i Nordland. Disse listene resulterte i nye navneplater, avduket i 2016.
En av de nye navneplatene på Tjøtta sovjetiske krigsgravplass. Foto: Falstadsenteret.

Falstadsenterets arbeid med utenlandske krigsgraver fortsetter gjennom videre drift av krigsgraver.no, som et fast oppdrag fra Krigsgravtjenesten i Kulturdepartementet.