Forside / Prosjekter / Kommandantboligen

Kommandantboligen


Høsten 2020 åpner Falstadsenteret sin nye arena for læring, refleksjon og diskusjon, i den tidligere kommandantboligen etter den tyske SS-leiren Falstad.

Bygningens historie

Kommandantboligen på Falstad ble tegnet og bygget av fanger  på oppdrag fra den tyske ledelsen av SS Strafgefangenenlager  Falstad i 1943/44. Etter ferdigstillelsen ble bygningen tatt i  bruk som tjenestebolig for kommandanten og hans nærmeste  underordnede. Også etter krigen var huset et maktsete. I  årene 1945 49 bodde direktøren for landssvikleiren Innherad  tvangsarbeidsleir her. I perioden 1951 1992, da stedet fungerte som spesialskole, var dette bestyrerboligen.

Les mer om kommandantboligen i Falstadsenterets skriftserie #14 og se vår fotoserie fra kommandantboligen på Flickr

Ombygging og tilrettelegging

Fra 2012-2020 har Falstadsenteret samarbeidet med Statsbygg om tilrettelegging og restaurering av kommandantboligen. Et ny tilbygg, tegnet av Jensen & Skodvin arkitekter AS, ble reist i 2018. Tilbygget rommer en foajé og heis som sørger for universell tilgjengelighet, uten ødeleggende inngrep i bygningens opprinnelige romstruktur. Inne i boligen er originale flater delvis eksponert. Nye flater er lagt til på en slik måte at de framhever autentiske elementer og gjør den opprinnelige romstrukturen lesbar. Samtidig markerer de nye flatene også tydelig et nytt tidsskille i bygningens historie.

Kommandantboligen fra høsten 2020

Første etasje er omgjort til et «Demokratisk verksted». Her er rommenes primære funksjon å huse ulike former for aktivitet der samtale og samhandling står i sentrum: undervisning, møter, workshops, intimkonserter og -foredrag/panelsamtaler. Kjelleretasjen rommer en utstilling, innredet som et «Observatorium», hvor publikum inviteres til utforsking av et kuratert innhold. Her får besøkende – i grupper eller enkeltvis, som deltakere på undervisnings/formidlingsopplegg eller på egen hånd – anledning til å utforske et rikt materiale og ulike typer utsagn knyttet til temaet «makt». Materialet er på ulike måter knyttet til andre verdenskrigs gjerningspersoner generelt, og til personer og situasjoner med forbindelse til Falstad spesielt.

Utstillingen “Maktens ansikter”

Den nye permanente utstillingen i kommandantboligen strekker seg gjennom hele kjelleretasjen, i rommene der de opprinnelige beboerne hadde sin peisestue og bar, badstue, kjeglebane og tilfluktsrom. Utstillingen er utviklet av Falstadsenterets ansatte i samarbeid med scenograf Carl Christian Lange (KHiO) og arkitekt Oliver T. Edwards. Den bygger på omfattende søk i historiske arkiv, funn fra arkeologiske utgravinger og studier av minnekulturelle uttrykk.

Undervisning og aktiviteter

Falstadsenteret benytter kommandantboligen i videreutvikling av en minnestedspedagogikk i skjæringspunktet mellom historiedidaktikk og menneskerettighets- og demokratiundervisning. Fra høsten 2020 tilbyr vi firetimers opplegg for videregående skoler knyttet til utstillingen “Maktens ansikter”. Utstillingen sil også inngå som en viktig ressurs i tilbud rettet mot profesjoner og profesjonsutdanninger innen skole, helse, politi, forsvar og sosialt arbeid.

Utviklingsarbeidet i kommandantboligen er støttet av: