Forside / Prosjekter / Kommandantboligen

Kommandantboligen


Fra sommeren 2021 ønsker Falstadsenteret publikum velkommen inn i sin nye arena for læring, refleksjon og diskusjon, i den tidligere kommandantboligen etter den tyske SS-leiren Falstad.

Rom for læring og refleksjon

Høsten 2020 ble kommandantboligen tatt i bruk som Falstadsenterets nyeste læringsarena. Hovedetasjen er etablert som et «demokratisk verksted» for skiftende aktiviteter. Kjelleren rommer utstillingen Maktens ansikter.

Bygningen er rehabilitert av Statsbygg og Falstadsenteret i samarbeid med arkitektene Jensen & Skodvin AS (glasshuset) og Doyo Group AS (kjelleren med utstilling).

I det nye glasshuset spiller lydverket Ears of the Field av kunstneren Siri Austeen, med fuglekvitter fra konfliktfylte områder i verden. (Midlertidig utilgjengelig sommeren 2022.)

I Statsbyggs magasin «Åpent rom» (s.8-19) kan du lese mer om prosessen rundt utviklingen av kommandantboligen, og hvordan den har blitt den læringsarenaen den er i dag.

Foto: Oliver T. Edwards / Doyo Group AS

Bygningens historie

Kommandantboligen på Falstad ble tegnet og bygget av fanger på ordre fra den tyske ledelsen av SS Strafgefangenenlager Falstad i 1943–1944­. Huset var bolig for kommandant Werner Jeck og hans etterfølgere Georg Bauer og Karl Denk. I årene 1945–1949 bodde direktøren for landssvikleiren Innherad fangeleir her. Senere var huset tilknyttet spesialskolen på Ekne. En kort periode var boligen i privat eie, før den i 2011 ble overtatt av Falstadsenteret.

Les mer om kommandantboligen i Falstadsenterets skriftserie #14 og se vår fotoserie fra kommandantboligen på Flickr

Ombygging og tilrettelegging

Fra 2012-2020 samarbeidet Falstadsenteret med Statsbygg om tilrettelegging og restaurering av kommandantboligen. Et ny tilbygg, tegnet av Jensen & Skodvin arkitekter AS, ble reist i 2018. Tilbygget rommer en foajé og heis som sørger for universell tilgjengelighet, uten ødeleggende inngrep i bygningens opprinnelige romstruktur. Inne i boligen er originale flater delvis eksponert. Nye flater er lagt til på en slik måte at de framhever autentiske elementer og gjør den opprinnelige romstrukturen lesbar. Samtidig markerer de nye flatene også tydelig et nytt tidsskille i bygningens historie.

Demokratisk verksted

Høsten 2020 ble kommandantboligen tatt i bruk som Falstadsenterets nyeste læringsarena. De opprinnelige stuene og soverommene til kommandanten og hans nærmeste underordnede er omgjort til et uformelt verktsedsareal for utforskende, kreative aktiviteter og gode samtaler. Her er du velkommen til å slå deg ned og tilbringe tid, diskutere med andre besøkende, lese i en bok eller slappe av med en kopp kaffe. I bokhyllene finner du et rikt utvalg bøker fra Falstadsenterets bibliotek, som du kan lese i på stedet eller låne med deg hjem.

Utstillingen «Maktens ansikter»

Utstillingen «Maktens ansikter» legger til rette for utforsking av historier om overmakt, avmakt og motmakt i SS-leiren Falstad. Med historien som utgangspunkt, inviterer den til refleksjon og samtaler om sammenhenger mellom makt, handlingsrom, valg og ansvar.

Utstillingen strekker seg gjennom hele kjelleretasjen, i rommene der de opprinnelige beboerne hadde sin peisestue og bar, badstue, kjeglebane og tilfluktsrom. Den er utviklet av Falstadsenterets ansatte i samarbeid med scenograf Carl Christian Lange (KHiO) og arkitekt Oliver T. Edwards, og bygger på omfattende søk i historiske arkiv, funn fra arkeologiske utgravinger og studier av minnekulturelle uttrykk.

Undervisning i Kommandantboligen

Undervisning og aktiviteter

Falstadsenteret benytter kommandantboligen i videreutvikling av en minnestedspedagogikk i skjæringspunktet mellom historiedidaktikk og menneskerettighets- og demokratiundervisning. For videregående skoler tilbyr vi firetimers undervisningsopplegg knyttet til utstillingen «Maktens ansikter». Utstillingen er også en viktig ressurs i tilbud rettet mot profesjoner og profesjonsutdanninger innen skole, helse, politi, forsvar og sosialt arbeid.

Utviklingsarbeidet i kommandantboligen er støttet av: