Forside / Prosjekter / July 22 and the Negotiation of Memory

July 22 and the Negotiation of Memory


Fra 2014 til 2019 deltok Falstadsenteret i prosjektet July 22 and the Negotiation of Memory ved NTNU. Prosjektet forsket på den kulturelle bearbeidingen av terorhendelsene 22. juli 2011 i det norske samfunnet. Prosjektet rettet oppmerskomheten mot hvordan tragedien ble presentert og fortolket i våre offentlige rom, og særlig gjennom midlertidige og permanente minnesteder.

Montering av utstillingen i 22. juli-senteret sommeren 2015. Foto: Ingeborg Hjorth

Historiker Tor Einar Fagerland, NTNU, ledet prosjektet. Ingeborg Hjorth deltok fra Falstadsenteret som stipendiat. Les mer om hennes avhandling Forhandlinger om 22. juli-minnet – den nasjonale minnestedsprosessen 2011-2017.

I 2015 bisto prosjektgruppen Kommunal- og moderniseringsdepartementet i etableringen av 22. juli-senteret i Oslo. Prosjektgruppen sto bak senterets første utstilling.

Prosjektet var drevet av Program for kulturminneforvaltning ved Institutt for historiske studier, NTNU, og ble finansierert av NTNU og Stiftelsen Falstadsenteret.

Banner ved inngangen til utstilling med konkurranseforslagene til nasjonale minnesteder etter 22. juli, Oslo Rådhus februar 2014. Foto: Ingeborg Hjorth