Forside / Prosjekter / MeMin – Det medierte minnestedet

MeMin – Det medierte minnestedet


Hva skjer når teknologien inntar historiske minnesteder?

Prosjektet «Det medierte minnestedet» (MeMin) undersøkte hvordan et konkret digitalt verktøy påvirker publikums opplevelse og forståelse av historie og kulturarv, gjennom publikumsundersøkelser, fokusgruppeintervjuer og sammenlignende analyser. Prosjektet hadde oppstart sommeren 2019 og ble avsluttet våren 2022.

Om prosjektet:

Prosjektet tar tak i en utfordring som digitaliseringen skaper for kulturformidling og kulturpolitikk: Tilgang på avansert digital teknologi åpner for uendelige muligheter, men vi mangler kunnskap om hvordan teknologien endrer mediene og de kulturelle praksisene de er en del av.

Hvordan påvirker de nye verktøyene besøkendes opplevelse og forståelse av historiske steder og av sammenhenger mellom fortid og nåtid? Endrer slike verktøy på hvordan brukerne forholder seg til historien og til hverandre? Dette er noen av spørsmålene som forskerne skal finne svar på.

Prosjektets sentrale case er appen «Falstad digitale rekonstruksjon» som ble lansert sommeren 2018. Appen er et verktøy som gir besøkende til minnestedet Falstad mulighet til å bevege seg i et digitalt rekonstruert leirlandskap.

Verktøyet ble utviklet av et teknologimiljø ved universitetet i Barcelona som ledd i det store europeiske forskningsprosjektet IC-Access (Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage).

Gjennom MeMin blir publikums møter med og bruk av appen gjenstand for kritiske undersøkelser.

Publikasjoner:

Müller, I. & Hjorth, I. «Du ser noe som faktisk ikke er der lenger»: Meningsskaping gjennom bruk av et digitalt verktøy på et historisk sted. Norsk museumstidsskrift, vol. 7/2, 2021, s. 57-68. (Nominert til Universitetsforlagets hederspris «Årets tidsskriftartikkel 2021)

Kjørholt, I.H., Hjorth, I., Müller, I. & Storeide, A.H. Lokative digitale formidlingsverktøy på historiske steder. En studie av appen «Falstad digital rekonstruksjon» (bokkapittel, ferdig manus). I: Digital kultur, estetiske praksiser [arbeidstittel]. Red. K. O. Eliassen, A. Ogundipe og Ø. Prytz. Fagbokforlaget (utkommer 2022)

Storeide, A.H. «…it no longer is the same place»: Exploring Realities in the Memorial Falstad Centre with the Falstad Digital Reconstruction and V/AR Guide (bokkapittel, ferdig manus). I: Visitor Engagement in Holocaust Museums and Memory Sites. Red. Diana I. Popescu. Routledge (utkommer 2022)

Forskerne i prosjektet:

Ingvild Hagen Kjørholt
NTNU/Falstadsenteret (prosjektleder)

Ingeborg Hjorth
Falstadsenteret

Insa Müller
NTNU

Anette Homlong Storeide
Falstadsenteret.

Assosierte partnere: 

Rob van der Laarse
Professor ved Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture

Paul Verschure
Professor ved Institute for Bioengineering of Catalonia

Eodyne
(Barcelona)

Digital kultur, estetiske praksiser

MeMin er finansiert av Kulturrådet, Falstadsenteret og Det humanistiske fakultet ved NTNU.

Prosjektet ble tildelt 1,2 millioner kroner gjennom Kulturrådets forskningssatsning «Digital kultur, estetiske praksiser» i 2019. Satsingen fokuserer på hvordan digitalisering og digital mediekultur preger kunstneriske og kulturelle praksiser i samtiden.

Se også presentasjon av prosjektet på Kulturrådets nettsider.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Ingvild Hagen Kjørholt: ingvild.hagen.kjorholt@falstadsenteret.no. Tlf. 97 79 09 47