Forside / Prosjekter / Falstad minnelandskap

Falstad minnelandskap


«Falstad minnelandskap» har vært et utviklingsprosjekt ved Falstadsenteret siden 2010. Hovedmålsetningen til prosjektet er å gjøre dagens minnelandskap mer lesbart og slik styrke publikums forståelse av hvordan leirområdet rundt SS Strafgefangenenlager Falstad så ut i krigsårene.

I 2018 lanserte Falstadsenteret en digital rekonstruksjon av leirområdet anno 1945. I løpet av 2020 vil Falstadsenteret i samarbeid med Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS oppføre en gjerdeinstallasjon og en utendørs bronsemodell over leiren.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet leverte i 2013 «Strategisk landskapsplan for Falstad 2013». På bakgrunn av denne inviterte Falstadsenteret til en arkitektonisk konkurranse i 2014 med oppdrag å utforme området for å tilrettelegge for undervisning og formilding. Forslaget til Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS vant frem. Jensen & Skodvin har siden 2016 vært samarbeidspartnere i prosjektet. 

Begrunnelsen for «Falstad minnelandskap» kommer til uttrykk i Kirke, utdannings- og forskningskomiteens innstilling til Statsbudsjettet i 2016. Her heter det blant annet:

«Komiteen viser til at minnelandskapet Falstad med bevarte levninger etter det nazistiske leirsystemet er unik i nasjonal sammenheng og en del av en felleseuropeisk og flerkulturell kulturarv. Når vitnene fra andre verdenskrig og holocaust snart er borte, blir de autentiske stedene enda viktigere som læringsarenaer for undervisning om andre verdenskrig, holocaust, menneskerettigheter og demokrati for nye generasjoner. Komiteen påpeker at temaene også berører dagsaktuelle og framtidige utfordringer knyttet til flyktningestrømmene i Europa […] Komiteen viser til at Falstadsenteret er en statlig eiendom med stor kulturhistorisk verdi, og at kulturmiljøet er del av Landsverneplanen for statlige eiendommer. Komiteen imøteser videre arbeid med realisering av utviklingsplanene.»

Både rehabiliteringen og ombyggingen av den tidligere kommandantboligen, et tursti-prosjekt mellom Falstadsenteret og Falstadskogen, samt forskningsprosjektet Re-call kan ses som elementer som hører innunder utviklingen av minnelandskapet. Forskningsprosjektet MeMin – det medierte minnestedet skal undersøke hva et minnelandskap er, og hvordan man kan formidle forbindelser mellom sted og historiske hendelser ved hjelp av digitale verktøy.