Forside / Utstillinger / Spor og minner

Spor og minner


Gjennstandssamlingen på Falstad gjennom 25 år

Utstillingen viser et tverrsnitt av Falstadsenterets samling, og gir samtidig mulighet for å sammenligne hvordan gjenstandene har blitt brukt i de tre ulike museumsutstillingene, fra det første Falstad Museum etablert i 1983 til dagens minnested og menneskerettighetssenter.

Hovedgruppen av gjenstander er fangearbeider laget i SS-leiren Falstad. En særegen gjenstandsgruppe er de mange vennskapsgavene som vitner om sterke bånd mellom fanger og lokalbefolkning under andre verdenskrig. I tillegg til gjenstander fra krigsårene, finnes også spor fra hverdagslivet ved Falstad skolehjem og fra tvangsarbeidsleiren for landssvikdømte etter krigen.

Samlingen vokser fremdeles og omfatter i dag ca 300 gjenstander. Ved etableringen av Falstad Museum i 1983 foregikk innsamling av gjenstander med utstilling for øye, og samtlige gjenstander som kom i museets besittelse ble stilt ut. I dag er det bare et fåtall av gjenstandene som har sin plass i den faste utstillingen. Likevel anses gjenstandene som verdifulle spor og kilder både for forskning, undervisning, og for midlertidige og tematisk avgrensede utstillinger.

Utstillingen er laget av Falstadsenteret, og ble vist på senteret fra 5. oktober 2008 til medio februar 2009.

LES MER