Forside / Utstillinger / Nasjonens barn og Latjo Drom

Nasjonens barn og Latjo Drom


Utstillingene «Nasjonens barn» og «Latjo Drom» ble vist på Falstadsenteret i oktober og november. Begge utstillingene ble åpnet  i forbindelse med Falstadseminaret 2009, «Norsk romani-/taterpolitikk i fortid og nåtid: Norges forpliktelser i lys av internasjonale menneskerettigheter».

«Nasjonens barn» er del av et dokumentasjonsprosjekt ved samme navn, og omhandler assimileringspolitikken som rammet romanifolket/taterne. Les mer på prosjektets nettsider.

«Latjo Drom» er produsert av Glomdalsmuseet, og presenterer taternes kultur. Les mer på Glomdalsmuseets nettsider.