Forside / Utstillinger / Kjære born og andre – Brev fra fangenskap 1941–1945

Kjære born og andre – Brev fra fangenskap 1941–1945


Studieutstilling 2016–2018. Under andre verdenskrig satt 4 200 mennesker innesperret i Falstad fangeleir. I løpet av disse årene ble det sendt en stor mengde brev inn og ut av fangeleiren. Noen gjennom ordinær postgang, og dermed gjennom leirens sensur. Andre ble smuglet i all hemmelighet, gjennom illegale nettverk og sivilt mot. Mange av disse brevene har blitt tatt vare på i over 70 år, som minner om et kjærkomment livstegn fra en sønn, en mor, en bror eller kanskje en kjæreste.

Kjære born og andre
Blomsterhilsen. Carl Frøseth ble overført fra SS Strafgefangenlager Falstad til Stutthof konsentrasjonsleir i Polen. Han sendte brev fra fangenskapet hjem til sin kone Solveig, og i noen av brevene lå det blomster som han hadde funnet og presset i konsentrasjonsleiren.

I dag er snart alle tidsvitnene fra konsentrasjonsleirene borte. Brevene utgjør derfor på mange måter et unikt historisk materiale. Både avsenderne og mottakerne levde under et totalitært regime, med streng sensur, sterke begrensninger av rettigheter og stor risiko for straff.

Hva kan brevene fortelle oss i dag om ytringsfrihet, og om ytringers betydning for mennesker som lever i antidemokratiske samfunn?

Utstillingen fungerer også som en studieutstilling, og inngår som en sentral del i våre undervisningstilbud til skoleklasser.

Fra utstillingen «Kjære born og andre» Brev fra fangenskap 1941-1945. Foto: Anne Line L. Kristoffersen.
Fra utstillingen «Kjære born og andre» Brev fra fangenskap 1941-1945. Foto: Arnhild Jordet
Fra utstillingen «Kjære born og andre» Brev fra fangenskap 1941-1945. Foto: Arnhild Jordet
Fra utstillingen «Kjære born og andre» Brev fra fangenskap 1941-1945. Foto: Arnhild Jordet
Fra utstillingen «Kjære born og andre» Brev fra fangenskap 1941-1945. Foto: Arnhild Jordet
Fra utstillingen «Kjære born og andre» Brev fra fangenskap 1941-1945. Foto: Arnhild Jordet
Fra utstillingen «Kjære born og andre» Brev fra fangenskap 1941-1945. Foto: Arnhild Jordet