Forside / Utstillinger / Brent land

Brent land


Den midlertidige utstillingen «Brent land» forteller om  okkupasjonsmaktens tvangsevakuering og nedbrenning av Finnmark og Nord-Troms under den tyske tilbaketrekningen, høsten 1944. Gjennom bilder og personlige beretninger er utstillingen med på å kaste lys over en nasjonal tragedie som fikk store følger for menneskene som bodde i disse områdene.

EN NASJONAL TRAGEDIE

I 2014 er det 70 år siden den tyske okkupasjonsmakten beordret nedbrenningen av Finnmark og Nord-Troms og tvangsevakuerte befolkningen herfra under den tyske tilbaketrekningen i 1944. 50 000 nordmenn ble evakuert sørover mens 25 000 gjemte seg for tyskerne i huler og gammer i området, uten at dette har satt vesentlig avtrykk i den kollektive nasjonale erindringen knyttet til 2. verdenskrig.

I Finnmark og Nord-Troms finnes en egen kollektiv erindring knyttet til krigen. Denne kretser rundt erfaringer fra den strabasiøse forflytningen av mennesker i alle aldre og helsetilstander, tilværelse som flyktning i eget land, hjemkomst til ødelagte hjem og livsgrunnlag og ikke minst den manglende oppmerksomheten hendelsene har fått i ettertiden, som umiddelbart og vedvarende ikke har stått i samsvar med tragediens omfang.

VANDREUTSTILLINGEN

Utstillingen er produsert av Orkana forlag i forbindelse med utgivelse av boken Brent Land. Den har blitt vist i museer og biblioteker i Nord Norge, og denne høsten vil den vises på Falstadsenteret. Den offisielle åpningen av utstillingen vil starte med et miniseminar den 4. oktober 2014.

LES MER