Forside / Utstillinger / Ansikt til ansikt

Ansikt til ansikt


Vår hovedutstilling «Ansikt til ansikt»viser historien til SS Strafgefangenlager Falstad og det nasjonalsosialistiske leirsystemet den var en del av. Utstillingen binder sammen Falstadsenterets to tematiske virkefelt, krigens fangehistorie og menneskerettigheter.

«Falstad er et sted å minnes, et sted å lære, et sted å kunne gå videre fra. Klokere, mer engasjert, bedre rustet. For det eneste vi med mening kan si etter å oppleve utstillinger som ‘Ansikt til ansikt’ på Falstad er dette: Vi skal ikke glemme. Andre skal vite.» (Utenriksminister Jonas Gahr Støre, mai 2007)

Utstillingen «Ansikt til ansikt» åpnet i 2006. Foto: Falstadsenteret.

Utstillingen ble åpnet i oktober 2006 og er i dag viktig både som møtested og som et sted for læring.

Fangekortene er et viktig element i utstillingen. Her finnes informasjon om tidligerer fanger. Foto: Falstadsenteret

FALSTADS PLASS I DET STORE LEIRSYSTEMET

Falstad var del av et stort nettverk av fangeleirer i hele Europa. Hvordan vokste nazismen fram? Hva var bakgrunnen for leirsystemet? I utstillingens første del blir historien om Falstad integrert i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Hvem var fangene? Hvordan opplevde de leiroppholdet og hvordan har det påvirket dem? Gjennom tekst, gjenstander, lyd og bilder formidler vi deres historie.

Navnevegg. Bak hvert fangenummer ligger en personskjebne. Foto: Johan Arnt Nesgård.

MENNESKERETTIGHETER

Utstillingen trekker også linjene fram til vår tid med framveksten av FN og menneskerettighetene. Lærte vi noe av erfaringene fra 2. verdenskrig? Moderne folkemord og forbrytelser mot menneskeheten utgjør viktige sluttpunkt i «Ansikt til ansikt».

Modellen av SS Strafgefangenlager Falstad er laget av tidligere fange Georg Larsen. Han gav den til det første museet i 1986. Foto: Johan Arnt Nesgård.

OM UTSTILLINGEN

Utstillingstekstene er skrevet av historiker Jon Reitan ved Falstadsenteret. Utstillingen er designet av LPO arkitektur & design as.

I intervju forteller tidligere fanger om sine opplevelser fra Falstad og andre fangeleirer. Foto: Faltadsenteret.

Les mer

Utstillingskatalog «Ansikt til ansikt / Face to face» (pdf).

Anerkjennelse av menneskeverd for alle står sentralt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Foto: Falstadsenteret.