Forside / Arrangementer / Verdighet som grunnlag for menneskerettighetene?
10. desember 2022

Verdighet som grunnlag for menneskerettighetene?


Foredrag med Eirik Julius Risberg på ANTIKVARIATET, Nedre Bakklandet 4, kl. 18-20

FN-pakten (1945), FNs Menneskerettighetserklæring (1948) og FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter (1966) tillegger alle begrepet verdighet (dignity) en sentral plass og funksjon. Som en reaksjon til de uhyrligheter som ble begått under andre verdenskrig ble begrepet innarbeidet også i en lang rekke andre juridiske og politiske erklæringer og konvensjoner i etterkrigstiden og bidro til å sementere begrepet i vår forståelse av menneskerettighetene – en utvikling som bare har fortsatt og som har resultert i at de to begrepene (menneskerettigheter og verdighet) nå fremstår som ‘uadskillelige tvillinger’ (Doris Schroeder).

Til tross for den sentrale plasseringen begrepet har i menneskerettighetsdiskursen, er det imidlertid stor uenighet om hva som menes med menneskelig verdighet, og om hvordan verdighet kan fungere som grunnlag for menneskerettighetene, slik mange synes å mene. Hva menes med verdighet – og kan ideen om en allmennmenneskelig verdighet fungere som grunnlag for menneskerettighetene?

Eirik Julius Risberg har en doktorgrad i filosofi fra UiO. I tillegg til språk- og bevissthetsfilosofi, har Risberg en bred interesse for en rekke tema innen etikk og politisk filosofi og har bl.a. undervist om rettferdig-krig teori og arbeidet med kollektivt moralsk ansvar og empatiens rolle i våre moralske vurderinger. Han arbeider til daglig ved Falstadsenteret, hvor han forsker på og underviser om menneskerettighetene og moralsk ansvar.

Møteleder: Jonathan Knowles.

ANTIKVARIATET, Nedre Bakklandet 4, kl. 18-20