7. april 2019

Ukjente Linge-operasjoner

Påmelding

Foredrag av Bjarne Aasum, Midtnorsk fortellerforum.
Kl 13:00-15.00 på Falstadsenteret.

Mot slutten av 2. verdenskrig ble flere etterretningsoperasjoner satt i verk. Nettverksbaser for hemmelige agenter, kurerer, flyktninger og utrustning ble etablert, naturlig nok i all hemmelighet.

Arkivmateriale om de ulike operasjonene er delvis åpnet, og Bjarne Aasum fra Midtnorsk fortellerforum vil i sitt foredrag fortelle om tre relativt ukjente operasjoner: Sepals, Feather III og Wren. Operasjonene hadde forbindelse til flere steder i Trøndelag, blant annet Løkken Verk og Falstad.

Arrangementet er i samarbeid med Falstadsenterets venner og Midtnorsk fortellerforum.

1/2
×