17. juni 2018

Spennende og rikt fugleliv i Levanger

Foredrag ved Magne Husby 
Kl. 13.00 – 14.00 på Falstadsenteret

Magne Husby, førsteamanuensis ved Nord-universitet, forteller  og viser bilder fra mangfoldet av fugler i Levanger kommune, kommunen med tredje flest observerte fuglearter nord for Dovre.

Ved Nærbutikken, ikke langt fra Falstadsenteret, ligger det et fuglekikkertårn med utsikt mot fjorden. Her kan mange ulike fuglearter observeres i vår og sommerhalvåret. Rundt 70 arter har blitt registrert.

Stillits fanges, selges, og finansierer terrorvirksomhet. Foto: Magne Husby
Første påviste grågåshekking inne i Trondheimsfjorden var på Ekne i 1998, men hva har skjedd etter den tid? Foto: Magne Husby
Stær dumper egg i naboens reir og overlater ruginga til andre. Foto: Magne Husby
Havørnbestanden har vokst mye de siste tiårene, har det betydning for andre fuglearter? Foto: Magne Husby
1/4
×