Forside / Arrangementer / FILOSOFIKAFE MED EIRIK JULIUS RISBERG
21. oktober 2017 - 21. oktober 2017

FILOSOFIKAFE MED EIRIK JULIUS RISBERG


Følelser eller fornuft: Hvilken rolle bør empati spille i våre moralske vurderinger?
Søndag Kl 13.00 

Ifølge Barack Obama lider verden av et empatiunderskudd – en manglende evne eller vilje til å se verden fra perspektivet til de som er mindre heldige enn oss selv. Men bør våre moralske vurderinger være styrt av følelser, eller fører følelsenes innblanding tvert om til en moralsk nærsynthet, hvor vi ender opp med å favorisere den eller de som står oss nærmest?

Følelsene plass i etikken har alltid vært et omstridt tema. I løpet av det siste ti-året har imidlertid spørsmålet blitt reist stadig hyppigere, og argumentet om at vår evne til empati spiller en viktig rolle i å legitimere våre moralske vurderinger har funnet flere forsvarere. Michael Slote, en av de fremste forsvarerne av dette synet, har hevdet at empati er limet eller sementen i det moralske univers, og at vår evne til empati utgjør grunnlaget, ikke bare for å handle moralsk, men også for å forstå hva det er vi gjør nå vi fatter moralske beslutninger. Andre har hevdet at vår evne til empati nettopp fører til en type moralsk nærsynthet hvor vi favoriserer den eller de som ligner oss selv eller som står oss nærmest, dersom vi tillegger disse følelsene en rolle i våre moralske vurderinger.

Kan vi finne en plass for empati i våre moralske vurderinger, eller korrumperer følelsene nødvendigvis våre moralske beslutninger? Eirik Julius Risberg, filosof og forsker ved Falstadsenteret, diskuterer disse og beslektede spørsmål under søndagens filosofikafe her på Falstadsenteret.