Forside / Arrangementer / Prosalong – Vi snakket ikke om Holocaust
17. oktober 2021 - 17. oktober 2021

Prosalong – Vi snakket ikke om Holocaust


NFFO arrangerer i samarbeid med Falstadsenteret Prosalong om Irene Levins nye bok «Vi snakket ikke om Holocaust. Mor, jeg og tausheten». (Gyldendal 2020), med professor og forfatter Irene Levin og historiker Anette Homlong Storeide, Falstadsenteret.

Tid og sted: Falstadsenteret, søndag 17. oktober 2021, kl 18.00.

Av hensyn til smittevern må alle ha billett på forhånd. NFFOs medlemmer kan reservere gratisbilletter, ikke-medlemmer kan kjøpe billetter via Kultar.

"Vi snakket ikke om Holocaust" av Irene Levin. Foto: NFFO og Gyldendal
«Vi snakket ikke om Holocaust» av Irene Levin. Foto: NFFO og Gyldendal

Boka Vi snakket ikke om Holocaust. Mor, jeg og tausheten, baserer seg på notater Levin fant i moras leilighet da hun ryddet opp etter henne. Først virket det som tilfeldige lapper med usystematiske skriblerier. Etter hvert avtegnet det seg ei historie om moras selvbebreidelser fra krigen og spesielt det at hun ikke greide å redde sin far. Da Irene Levin vokste opp, var de traumatiske hendelsene til stede, men ikke snakket om. Boka rammes inn av tausheten som preget hele hennes oppvekst. Tausheten var både en mestringsstrategi for den enkelte, en måte å beskytte neste generasjon på og et svar på hvordan jødene tolket hva majoritetssamfunnet kunne tåle fra dem. Tausheten opphørte da storsamfunnet anerkjente den jødiske tragedien med et moralsk og historisk oppgjør midt på 1990-tallet.

Levins bok tar utgangspunkt i sin mors individuelle erfaringer, som så forfatteren konfronterer med den mer allmenne historiefortellinga. Den er også ei innvandrerhistorie om jødenes bosetning i Norge og hva de gjorde for å bli norske. Da boka kom ut i slutten av april i år, vakte den oppsikt og ble omtalt i alle medier, med svært gode anmeldelser i avisene.

Irene Levin er professor emerita ved OsloMet, Storbyuniversitetet. Hun har tidligere publisert en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige bøker og artikler. Søndag 17. oktober kommer hun til Falstadsenteret på Ekne i Levanger. Der vil hun vil samtale med Anette Storeide, som er forsker på Falstadsenteret, med andre verdenskrig, fangehistorie og Holocaust som sine spesialområder.

Arrangementet er et samarbeid mellom NFFO og Stiftelsen Falstadsenteret.