Forside / Arrangementer / Oppstartsmøte i Unge Falstadvenner
4. oktober 2017 - 4. oktober 2017

Oppstartsmøte i Unge Falstadvenner


-en forening for engasjert ungdom og unge voksne.

Kan du tenke deg å arrangerer konserter, temakvelder og seminarer? Har du et brennende engasjement for samfunnsrelevante tema innenfor Falstadsenterets mandat? Kan du tenke deg å være med på å forme en ungdomsorganisasjon fra bunnen av?

Falstadsenteret og Falstadsenterets venner ønsker i fellesskap å styrke senterets rolle opp mot et yngre publikum ved å etablere Unge Falstadvenner.

Unge Falstadvenner er tenkt å være en politisk nøytral arena hvor engasjerte unge mennesker i alderen 16-35 år møtes for å jobbe med samfunnsrelevante tema knyttet opp mot Falstadsenterets mandat. Å arrangere temakvelder, konserter og seminar kan være en del av oppgavene, noe  medlemmene selv får være med å planlegge.

Vi inviterer deg som ønsker å finne ut mere om Falstadsenteret og Unge Falstadvenner  til oppstartsmøte:

Onsdag 4.oktober kl 18:00

Under møtet vil planene for Unge Falstadvenner bli presentert, det vil også bli omvisning på senteret.
Etter arrangementet serveres det middag til deltagerene.

 

INFORMASJON OM FALSTADSENTERET
Falstadsenteret er et av de syv nasjonale freds og menneskerettighetssentrene i Norge og holder til på Ekne, Levanger. Falstadsenteret har siden oppstarten i 2006 tatt imot over 50 000 elever og studenter til undervisningsopplegg knyttet til menneskerettigheter og demokrati med utgangspunkt i senterets historie som fangeleir under 2.verdenskrig. I tillegg til undervisning for skoleelever driver senteret formidling opp mot profesjoner, universitetssektoren og museumsbesøkende. Senteret har en aktiv formidlingsavdeling som arrangerer temakvelder og konserter, med Moddi som foreløpig høydepunkt i 2017.

Falstadsenteret jobber aktivt med forskning, og har samarbeidsavtaler med Nord universitet og NTNU. Senteret jobber med tema knyttet til:

  • Historie
  • Filosofi
  • Menneskerettigheter
  • Demokratilæring
  • Litteratur
  • Andre samtidsaktuelle tema

Senteret har en sterk nasjonal og internasjonal profil, og deltar i flere årlige prosjekt på tvers av landegrensene.

Falstadsenterets Venner er, med sine over 300 medlemmer, en god støttespiller for senteret. Foreningen bidrar som arrangør av aktiviteter og arrangement, og er en viktig samtalepartner for Falstadsenterets ledelse.

I en tid hvor menneskerettigheter er under press, hvor det politiske bildet i Europa og andre land er i endring, og hvor også Norge er stilt overfor nye utfordringer, er temaene Falstadsenteret jobber med av større betydning enn på lenge.