Forside / Arrangementer / Nordisk museumskonferanse 2021: Kultur og krise
16. september 2021 - 18. september 2021

Nordisk museumskonferanse 2021: Kultur og krise


16-18. september 2021

Velkommen til Nordisk Museumskonferanse 2021 på Falstadsenteret og Stiklestad nasjonale kultursenter.

Om museumskonferansen

Kultur og krise – museum og samfunn i møte med ekstreme situasjoner

Ekstreme situasjoner som krig, terrorangrep, pandemier eller naturkatastrofer setter et samfunn på prøve. Hvilke konsekvenser kan kriser få for et samfunn? Hva gjør krisene med vårt menneskesyn? Hvordan håndterer vi krisefortellingene når normaliteten vender tilbake? Og hvilken rolle kan og bør et museum spille under og i kjølvannet av en unntakstilstand? Dette vil være kjernespørsmål i Nordisk Museumsforbunds fagkonferanse «Kultur og krise – museum og samfunn i møte med ekstreme situasjoner«.