Forside / Arrangementer / MAKTENS ANSIKTER
1. august 2021

MAKTENS ANSIKTER


Innblikk i den fremtidige utstillingen og formidlingen i kommandantboligen på Falstad.
Kl 13.00–14.00 på Falstadsenteret.

I 2017 og 2018 har Falstadsenteret utviklet forprosjekt for en utstilling i den tidligere kommandantboligen i fangeleiren på Falstad. Med bakgrunn i ønsket om å utforske maktutøvelse, maktspill og oppgjøret etter krigen, er ett av målene med utstillingen å gi gjerningsmenn og kvinner i fangeleiren et «ansikt». Hvem var disse menneskene, hva gjorde de, hvilke motiver hadde de, hvordan gikk det med dem etter krigen, og hvorfor er disse historiene aktuelle for oss i dag?

I løpet av høsten vil det bli produsert en prøveutstilling, og vi vil invitere ulike målgrupper til ideutveksling og utprøving. Etter planen skal den endelige utstillingen være ferdig våren 2020.

Kommandantboligen på Falstad er et egnet møtested for demokratilæring, deltakelse og dialog. Med utstillingen «Maktens ansikter» vil Falstadsenteret utvikle undervisningsopplegg for ulike målgrupper der ulike former for maktutøvelse i vår egen tid tas opp til diskusjon.