Forside / Arrangementer / Lærerrollen i endring
7. februar 2017 - 7. februar 2017

Lærerrollen i endring


Etterutdanningsdag for lærerer i Nord- og Sør-Trøndelag, tirsdag 7. februar 2017 kl 09.30–16.00 på Falstadsenteret.

Ekspertgruppen om lærerrollen har nylig levert sin innstilling. Den omfattende rapporten bygger blant annet på intervjuer med lærere og skoleledere, og tar opp en rekke sentrale spørsmål som gjelder utøvelse og utvikling av lærerrollen og lærerprofesjonen. Ekspertgruppen drøfter områder som lærernes utdanning, deres handlingsrom og rammebetingelser for undervisning, deres samfunnsoppdrag, samarbeid og samhandling, og skoleledelsens rolle og ansvar. Til seminaret på Falstad kommer lederen for ekspertgruppen, professor Thomas Dahl, NTNU, som vil innlede og bidra gjennom hele dagen. I tillegg deltar nøkkelpersoner innenfor ulike områder som står sentralt i rapporten. Den overordnede hensikten med seminaret er gjennom faglige foredrag og diskusjon å gi lærere i Trøndelag en anledning til refleksjon over egen profesjon og yrkesutøvelse.

PROGRAM

08.00:               Buss fra Leutenhaven, Trondheim

08.45                   Buss fra Jernbanestasjonen, Stjørdal

09.15:                Oppmøte/kaffe

09.30:               Velkommen – direktør ved Falstadsenteret, Christian Wee.

09.40:
Om lærerrollen – hovedfunn i rapporten. Leder for ekspertgruppen,professor Thomas Dahl, NTNU/Program for lærerutdanning. Spørsmålsrunde.

10.30:
Lærerens samfunnsoppdrag – en rolle under press.
Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal. Spørsmålsrunde.

11.00:               Pause (kaffe/frukt)

11.30:  
Skolelederen og lærerrollen – støttespiller eller motpart? Rektor Bjørg Tørresdal, Levanger ungdomsskole og
Kirsti Øyum Jakobsen, fagleder utvikling ved Orkdal videregående skole, i samtale med førsteamanuensis
Erlend Dehlin, NTNU.

12.10:
Lærerutdanningen – en forberedelse til gårsdagens lærerrolle? Lærer ved Steinerskolen og inntil nylig
lærerstudent, Helge Rønsåsbjørg, i samtale med leder av Utdanningsforbundet i Nord-Trøndelag, Bjørn Wiik.

12.30:               Lunsj

13.30:
Framtidas lærerrolle – hvilke lærere trenger Norge?
Sett fra næringslivet: Trond Knudsen, Forretningsutvikler NTE.
Sett fra foreldre/foresatte: Medlem av Foreldreutvalget forgrunnopplæringen (FUG), Jan-Erik Wikdahl.

14.45:
Panél- og plenumsdiskusjon med utgangspunkt i programpostene. Leder: førsteamanuensis Erlend Dehlin, NTNU.

15.45:  
Sluttord. Tidligere direktør ved Falstadsenteret, Tone Jørstad Leder av Utdanningsforbundet i
Nord-Trøndelag, Bjørn Wiik.

16.00:
Bussavgang

 

PRIS:   Seminaret er gratis
Deltakelsen er begrenset til 100 personer.
For Sør-Trøndelag vil det bli satt opp buss fra
Leutenhaven i Trondheim kl. 0800.

PÅMELDING

PÅMELDINGSFRIST:    2 .februar 2017