Forside / Arrangementer / Kulturen som møteplass? Kulturarven og dialogens potensielle rolle i integrasjonsarbeidet
17. juni 2019

Kulturen som møteplass? Kulturarven og dialogens potensielle rolle i integrasjonsarbeidet


Hvordan kan museum og minnesteder brukes i voksenopplæringen for flyktninger? Kan demokrati, historiebruk og historie bedre læres der det skjedde enn i et klasserom?

Falstadsenteret har i samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter jobbet med utviklingen av et undervisningstilbud knyttet til demokrati og aktivt medborgerskap for regionens voksenopplæringen for minoritetsspråklige studenter. Piloten på prosjektet ble startet i 2017. Nå er denne perioden over, og begge institusjonene inviterer til et utforskende seminar med tittelen Kulturen som møteplass? Kulturarven og dialogens potensielle rolle i integrasjonsarbeidet.

PROGRAM

9.00 Ankomst og registering

09.15 Velkomst og presentasjon av dagen v/direktør Christian Wee.

09.30 Fylkeskommunen og kulturmeldingen – planer om integrering for framtiden.

09.45 Demokrati og voksenopplæring – en presentasjon av prosjektet.

10.15 Kaffepause.

10.30 «La oss snakke sammen. Dialog som pedagogisk verktøy» Foredrag v/Alfredo Zamudio, Nansen fredsenter.

11.15 «Å dele historier uten språk» – øvelse fra demokrati og voksenopplæringsprosjektet.

11.45 Lunsj

12.30 «Min historie på museum? Museet som møtested for samfunnets fortellinger.» Foredrag v/Insa Müller, NTNU.

13.15 Kaffepause

13.30 «Menneskerettighetsakademiet, Bygg broer, ikke murer – om fellesskapslæring og flerkulturell forståelse» Foredrag v/Lillian Hjort, Menneskerettighetsakademiet.

14.00 Kaffepause

14.15 «Gjenstandsfortellinger og min historie» – øvelse fra demokrati- og voksenopplæringsprosjektet

15.00 Oppsummerende betraktninger og avslutning

Foredragsholdere:

Alfredo Zamudio, leder for Nansen Fredssenter siden 2016. Han har vært direktør for Flyktningshjelpens «Internal Displacement Monitoring Center» (IDMC) i Geneve og arbeidet for Flyktningehjelpen som landdirektør i Øst-Timor og leirkoordinator i Darfur, Sudan. Han har også jobbet i Colombia som rådgiver for FN’s Høykommisær for flyktninger, vært rådgiver for Norges Røde Kors, leder av Menneskerettighetshuset i Oslo og kontorsjef for Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter.
Zamudio har to ganger blitt utnevnt som en av de mest innflytelsessrike personer med migrantbakgrunn i Norge og i 2010 ble han tildelt Ordenen av Timor-Leste av president José Ramos-Horta, for hans bidrag til humanitær arbeid på Øst-Timor.

Lillian Hjort er statsviter med tyve års erfaring fra undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering for ulike målgrupper på Vest-Balkan, i Bulgaria, Russland, Hviterussland, USA, Burundi, India og Norge. Før hun ble leder av Menneskerettighetsakademiet arbeidet hun ti år i Den norske Helsingforskomité samt tre år i Kommunal- og arbeidsdepartementet. Lillian har også vært engasjert av Bjørknes International College der hun har undervist i internasjonale relasjoner. Hun har utgitt flere bøker, blant andre Bygg broer, ikke murer – 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering (2007) og Menneskerettigheter og aktivisme (2015).
Lillian har vært tillitsvalgt i organisasjoner og utvalg. Hun har vært styremedlem i det europeiske DARE nettverket (Democracy and Human Rights Education in Europe) som består av 48 organisasjoner som arbeider med menneskerettighetsundervisning i 22 europeiske land. Hun har vært hovedstyremedlem i Human-Etisk Forbund, samt leder av internasjonalt utvalg i Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening (NFFO).

Insa Muller er universitetslektor ved NTNU, Institutt for historiske studier. Hun har en Phd i kultruminneforvaltning med avhandlingen «Det lokale museet i den globale landsbyen». Arbeidet tar utgangspunkt i hvordan migrasjon og mobilitet endrer oppfatningen av lokal historie og utfordrer rollene og funksjonene til lokale historiske museer. Med intervju som hovedmetode utforsker Insa hvilke roller historie, lokalhistorie og museer i Norge spiller når det gjelder innvandrere og migrasjon, og hvordan mindre museer med lite penger og få ansatte kan oppfylle kravene om å være oppdaterte, relevante og engasjere seg i ulike målgrupper.

Fri inngang.