Forside / Arrangementer / «Kjære born og andre» – Brev fra fangenskap 1941–1945
8. september 2016 - 25. august 2018

«Kjære born og andre» – Brev fra fangenskap 1941–1945


 Utstillingen «Kjære born og andre» brev fra fangenskap 1940–1945, er åpen for publikum i senterets åpningstider.

Under andre verdenskrig satt 4 200 mennesker innesperret i Falstad fangeleir. I løpet av disse årene ble det sendt en stor mengde brev inn og ut av fangeleiren. Noen gjennom ordinær postgang, og dermed gjennom leirens sensur. Andre ble smuglet i all hemmelighet, gjennom illegale nettverk og sivilt mot. Mange av disse brevene har blitt tatt vare på i over 70 år, som minner om et kjærkomment livstegn fra en sønn, en mor, en bror eller kanskje en kjæreste.

I dag er snart alle tidsvitnene fra konsentrasjonsleirene borte. Brevene utgjør derfor på mange måter et unikt historisk materiale. Både avsenderne og mottakerne levde under et totalitært regime, med streng sensur, sterke begrensninger av rettigheter og stor risiko for straff.

Hva kan brevene fortelle oss i dag om ytringsfrihet, og om ytringers betydning for mennesker som lever i antidemokratiske samfunn?

Arrangementet

Utstillingen ble åpnet den 8. september 2016. Pårørende og bidragsytere var invitert til en egen førvisning i forkant av arrangementet. Utstillingen ble offisielt åpnet av Bjørg Tørresdal, mens Karianne Horn og Ole Magnus Lagestad sto for musikalsk innslag. Bla i bildene til høyre for å se foto fra åpningsarrangementet.