Forside / Arrangementer / «Hvis jeg måtte flykte» – en tegne og skrivekonkurranse
20. november 2017 - 20. november 2017

«Hvis jeg måtte flykte» – en tegne og skrivekonkurranse


Med utgangspunkt i verdens flyktningsituasjon og som en del av Falstaduka 2017 4.-10. desember inviterer vi barn og unge til å delta i en tegne- og skrivekonkurranse med utgangspunkt i tittelen «Hvis jeg måtte flykte».

Alle tegninger som sendes inn vil bli stilt frem på Falstadsenteret under Falstaduka 2017 i desember, utvalgte tekster vil bli lest opp, og de beste bidragene premieres. Vi håper at konkurransen kan bidra til refleksjoner og gi utgangspunkt for samtaler rundt hvordan situasjonen til mange barn og unge er i verden i dag.

Konkurransen er et samarbeid mellom Falstadsenteret, avisa Innherred og Unicef. Les om konkurransen i Innherred.

Om Konkurransene:

«Hvis jeg måtte flykte» – En skrivekonkurranse for ungdom i alderen 13-18 år. Skriv en tekst i valgfri sjanger med tittelen «Jeg flykter»

«Hvis jeg måtte flykte» – En tegnekonkurranse for barn og ungdom i alderen 6-18 år. Tegn eller mal med utgangspunkt i spørsmålet: «Hva ville du tatt med deg dersom du måtte flykte?» Skriv en bildetekst til tegningen din og send den inn.

Frist for å sende inn bidrag er 20.november. Bidragene vil danne utgangspunkt for en utstilling som vil henge på Falstadsenteret under Falstaduka 2017 4.-10.desember. Det vil bli utstillingsåpning mandag 4.desember og premieutdeling hvor tre tekster og tre tegninger vil bli premiert med gavekort på 1500, 1000 og 500 kr til de tre første plassene i hver klasse. Vinnerbidrag kan bli publisert i avisa Innherred.

For mere informasjon om flukt og flyktninger: http://www.fn.no/

Alle bidrag merkes med «Tegnekonkurranse» eller ”Skrivekonkurranse»  samt navn og adresse og sendes til:

Stiftelsen Falstadsenteret

Falstadvegen 59, 7624 Ekne

Eller: post@www.uredd.no

Flyktningsituasjonen i verden, i dag

Ved inngangen til 2017 var 65,6 millioner mennesker på flukt. Av disse flyktet 25,4 millioner over en landegrense. 40,3 millioner er på flukt i sitt eget land. Rundt halvparten av alle som er på flukt er barn. Mennesker som ble fordrevet av naturkatastrofer er ikke en del av disse tallene. I 2016 ble 24,2 millioner fordrevet av naturkatastrofer, i følge Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC).

Antallet mennesker på flukt har økt betraktelig de siste årene. Krig og konflikt er hovedårsaken til at mennesker flykter fra hjemmene sine. Hvis en vil minke antallet flyktninger må en derfor finne politiske løsninger på konfliktene.

Kilde: Flyktningregnskapet 2017;IDMC, hentet fra www.fn.no